Geri Dön
<< | >> yekmu0749

Süleymaniye Ktp., Uşşaki Tekkesi 00063, 1b * 30x31 mm.

Mühür Metni

وقف خادم الفقراء الشيخ السيد محمد توفيق أمين پوست نشين اين درگاه بطريق خلوتيه عشاقيه در قرب يدی قله ١٣٢٦

Latinize

Vakf-ı Hâdimü’l-Fukarâ’ eş-Şeyh es-Seyyid Mehmed Tevfîk Emin Postnişîn-i în Dergâh be-Tarîk-i Halvetiyye-i Uşşâkiyye der Kurb-i Yedikule 1326

Türkçe Çeviri

Yedikule civarında Halvetiyye tarikatı Uşşâkiyye kolu dergâhı postnişini, fakirlerin hizmetçisi, şeyh, seyyid Mehmed Tevfîk Emin’in vakfıdır.

Mühür Sahibi
Şeyh Mehmed Tevfik Emin Efendi / الشيخ محمد توفيق أمين افندی
Meslek / Mevki
Şeyh
Dil
Farsça
Tarih [Hicri/Miladi]
1326 / 1908
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 78b ve 159b sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Şeyh Mehmed Tevfik Emin Efendi, “Vakf-ı Hâdimü’l-Fukarâ’ eş-Şeyh es-Seyyid Mehmed Tevfik Emin Postnişîn-i în Dergâh be-Tarîk-i Halvetiyye-i Uşşâkiyye der Kurb-i Yedikule”, 1326
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
22.11.2021
Yukarı Çık