Geri Dön
<< | >> yekmu0748

Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar 00860, 63b * 39x42 mm.

Mühür Metni

هو الباقي مرحوم حسين رضا بك ابن المرحوم صالح سفيان بك عليهما الرحمة والغفرانك رضاء لله تعالی وقفيدر لا يباع ولا يرهن ولا يستعار غره م ١٣٠٧

Latinize

Hüve’l-Bâkî Merhûm Hüseyin Rızâ Bey ibnü’l-Merhûm Sâlih Süfyân Bey aleyhime’r-Rahmetü ve’l-Ğufrân’ın Rızâ’en lillâhi Te‘âlâ Vakfıdır lâ Yubâ‘u ve lâ Yurhenu ve lâ Yüste‘âru Ğurre-i Muharrem 1307

Türkçe Çeviri

Bâkî olan O’dur. Merhûm Sâlih Süfyân Bey oğlu merhûm Hüseyin Rızâ Bey’in -Allah’ın rahmeti ve mağfireti ikisinin üzerine olsun- Allâh Teâlâ’nın rızası için vakfıdır. Satılmasın, rehin ve ödünç verilmesin. 1-3 Muharrem 1307

Mühür Sahibi
Hüseyin Rızâ b. Sâlih Süfyân / حسين رضا بن صالح سفيان
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça-Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1307 / 1889
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a ve 49b sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Hüseyin Rızâ b. Sâlih Süfyân, “Hüve’l-Bâkî Merhûm Hüseyin Rızâ Bey ibnü’l-Merhûm Sâlih Süfyân Bey aleyhime’r-Rahmetü ve’l-Ğufrân’ın Rızâ’en lillâhi Te‘âlâ Vakfıdır lâ Yubâ‘u ve lâ Yurhenu ve lâ Yüste‘âru”, 1307
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
20.11.2021
Yukarı Çık