Geri Dön
<< | >> yekmu0753

Beyazıt Ktp., Umumi 951, 1a * 23x27 mm.

Mühür Metni

قد وقفت هذا الكتاب عائشة بنت المرحوم شيخ الإسلام صاحب الفتاوی علي افندی بشرط أن يستعمله العلماء سنة ١١٥٩

Latinize

Kad Vakafet hâza’l-Kitâb Â’işe bintü’l-Merhûm Şeyhülislam Sâhibi’l-Fetâvâ Ali Efendi bi-Şarti en Yesta‘milehu’l-Ulemâ’ Sene 1159

Türkçe Çeviri

Bu kitabı merhûm, fetva sahibi Şeyhülislam Ali Efendi -onu âlimlerin kullanması şartıyla- vakfetmiştir.

Mühür Sahibi
Â’işe bint Ali / عائشة بنت علي
Meslek / Mevki
Hanım
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1159 / 1747
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, beşgen yıldız
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 44a, 128a ve 222a sayfalarında da geçmektedir. Mühür sahibi Şeyhülislam Çatalcalı Ali Efendi’nin (ö. 1103/1692) kızıdır.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Â’işe bint Ali, “Kad Vakafet hâza’l-Kitâb Â’işe bintü’l-Merhûm Şeyhülislam Sâhibi’l-Fetâvâ Ali Efendi bi-Şarti en Yesta‘milehu’l-Ulemâ’”, 1159
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
25.11.2021
Yukarı Çık