Geri Dön
<< | >> yekmu0088

Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim Paşa 00651, 1a * 43x43 mm.

Mühür Metni

وقف الملا علي افندى القاضي بعساكر روم ايلى على أولاده بطنا بعد بطن ثم على من يكون مدرسا بمدرسة المرحوم شيخزاده سلطان محمد خان بقسطنطنية المحمية ١٠٣٣

Latinize

Vakafe’l-Molla Ali Efendi el-Kâdî bi-Asâkir-i Rumeli alâ Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin sümme alâ men Yekûnu Müderrisen bi-Medreseti’l-Merhûm Şeyhzâde Sultan Mehmed Han bi-Kostantıniyyeti’l-Mahmiyye 1033

Türkçe Çeviri

Rumeli Kazaskeri Molla Ali Efendi neslinden gelecek çocuklarına ve sonra İstanbul’da merhûm Şeyhzâde Sultan Mehmed Han Medresesi’nde müderris olacak kişilere vakfetti.

Mühür Sahibi
Molla Ali Efendi / ملا علي افندی
Meslek / Mevki
Kazasker
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1033 / 1624
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 2a, 32a, 62a, 150a, 247a, 351a, 399a, 448a ve 468b sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Molla Ali Efendi, “Vakafe’l-Molla Ali Efendi el-Kâdî bi-Asâkir-i Rumeli alâ Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin sümme alâ men Yekûnu Müderrisen bi-Medreseti’l-Merhûm Şeyhzâde Sultan Mehmed Han bi-Kostantıniyyeti’l-Mahmiyye”, 1033, İstanbul
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
04.06.2019
Yukarı Çık