Geri Dön
<< | >> yekmu0765

Beyazıt Ktp., Veliyyüddin Efendi 2150, 1a * 26x26 mm.

Mühür Metni

واقف هذا الكتاب محمد إبراهيم بن كمال الدين بن أحمد بن مصطفی بن خليل بن قاسم بن حاجی صفا الشهير بطاشكبري زاده علی أولاده وأولاد أولاده

Latinize

Vâkıfu hâza’l-Kitâb Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin b. Ahmed b. Mustafa b. Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ eş-Şehîr bi-Taşköprîzâde alâ Evlâdihî ve Evlâdi Evlâdihî

Türkçe Çeviri

Bu kitabı çocuklarına ve çocuklarının çocuklarına vakfeden Taşköprîzâde olarak bilinen Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin b. Ahmed b. Mustafa b. Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ’dır.

Mühür Sahibi
Taşköprîzâde, Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin Mehmed b. Ahmed el-İstanbulî / طاشكبري زاده، محمد إبراهيم بن كمال الدين محمد بن أحمد الإستانبولي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1010 / 1601
Meslek / Mevki
Müderris
Dil
Arapça
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Düğüm, yaprak
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Taşköprîzâde, Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin Mehmed b. Ahmed el-İstanbulî, “Vâkıfu hâza’l-Kitâb Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin b. Ahmed b. Mustafa b. Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ eş-Şehîr bi-Taşköprîzâde alâ Evlâdihî ve Evlâdi Evlâdihî”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
02.12.2021
Yukarı Çık