Seals

Total 414 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0151

  Hasbî Bedûh 7 Rebiülevvel 1275

 • yekmu0153

  Min Ni‘ami’l-Kadîr ale’l-Fakîr Muhammed Mîr 1137

 • yekmu0154

  Heme Kâr-ı Muhammed râ Eltâf-ı Hudâ Yâver Şod 1198

 • yekmu0155

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Sâlih 1167

 • yekmu0161

  Vakafehû Ahmed li-Ulemâ’i ibnihî sümme li-Erhâmihî sümme li-Asabetihî 1220

 • yekmu0162

  Mustafa

 • yekmu0163

  Sa‘îdullah

 • yekmu0164

  Der Şeref bâdâ be-Sa‘d Kevkeb-i Es‘ad Mehmed 1203

 • yekmu0165

  Rabbi Sehhil Umûra Abdullah 1218

 • yekmu0166

  Mennallâhu hâza’l-Kitâbe’l-Hatîr alâ Abdihi’l-Fakîr Hüseyin b. Mustafa ve Kefâ bî Hasebâ en-A‘rife bi-Rabbî Lakabâ 1086

 • yekmu0167

  Men İktefâ bi-Muhammed kad Ekmele’d-Dîn 1243

 • yekmu0168

  Allâhu Hasbî Abduhû Mehmed Emin 1156

 • yekmu0169

  Yâ Hafiyye’l-Eltâf Neccinî mimmâ Ehâf Abduhû Beşîr

 • yekmu0170

  es-Seyyid Mehmed Rıfat 1277

 • yekmu0171

  Abduhû Ahmed Râşid 1200

 • yekmu0172

  Bende Mustafa

 • yekmu0175

  es-Seyyid Abdurrahman

 • yekmu0176

  Muhammed Hamdullah

 • yekmu0178

  Abdulmecid el-Ezherî eş-Şernûbî 1310

 • yekmu0179

  Vakf-ı Yusuf Âgâh b. Süleyman Penâh 1210

Yukarı Çık
Go up