Seals

Total 48 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0003

  el-Mütevekkile alellâhi’l-Meliki’l-Mennân Vâlide-i Pâdişah-ı Din-penâh Sultan Murad Han

 • yekmu0039

  Hasbiyallâh Kad Vakafe hâza’l-Kitâbe’l-Müstetâb li-Vechillâhi’l-Meliki’l-Vehhâb el-Hâcc Selim Ağa ve Şerata bi-en lâ Yuhrace ve lâ Yurhene fe-men Beddelehû ba‘demâ Semi‘ahû fe-innemâ İsmuhû alellezîne Yübeddilûnehû 17 Şevval 1196

 • yekmu0042

  Vakf-ı Medrese-i Mahmud Paşa be-Kostantıniyye

 • yekmu0043

  Yusuf b. İlyas eş-Şehîr bi-Râzî 999

 • yekmu0047

  Mehmed b. Murad Han

 • yekmu0048

  Bâyezid b. Mehmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0050

  Selim Şah b. Bâyezid Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0051

  Süleyman Şah b. Selim Şah Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0052

  Murad b. Selim Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0053

  Ahmed Şah b. Mehmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0055

  Ahmed Şah b. Mehmed Han el-Muzaffer Dâ’imâ 1115

 • yekmu0062

  Mehmed b. Süleyman Han el-Muzaffer Dâ’imâ

 • yekmu0127

  Vakafe hâza’l-Kitâb es-Seyyid Abdurrahman b. Ahmed Emin es-Sirozî ve Şerata Tasarrufehâ li-A‘lemi Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin ve Esta‘îzü billâhi Te‘âlâ in İnkaraza’l-İlmu anhum Yûza‘a fî Kütübhâne-i Siroz ve Yutâla‘a fîhâ ve Ecruhû aleyhi bi-Fazlihî Te‘âlâ 1237

 • yekmu0132

  el-Fakîr Ahmed b. Nâbî Yâ Latîf Yâ Vâfî Edriknî bi-Lutfike’l-Hafî

 • yekmu0138

  Piyâle Bende-i Sultan Korkûd Nedâred der-Cihân cüz Dost Maksûd

 • yekmu0139

  Mühr-i Vefâ

 • yekmu0195

  el-Vâsık bi’l-Meliki zi’l-Minen el-Fakîr Hamza b. Hasan

 • yekmu0222

  Sâhibuhû Ahkaru’n-Nâs Şeyh Muhammed en-Nâşir

 • yekmu0246

  Sultan Süleyman b. Selim Şah

 • yekmu0252

  Elâ lâ Tahzen İhvânü’l-Beliyye Fe-lirrahmâni Eltâfün Hafiyye el-Fakîr Hudâverdi

Yukarı Çık
Go up