Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0166

  Hüseyin b. Mustafa

  Mennallâhu hâza’l-Kitâbe’l-Hatîr alâ Abdihi’l-Fakîr Hüseyin b. Mustafa ve Kefâ bî Hasebâ en-A‘rife bi-Rabbî Lakabâ 1086

 • yekmu0165

  Çankırılı Kayyımzâde Abdullah Efendi

  Rabbi Sehhil Umûra Abdullah 1218

 • yekmu0164

  Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî

  Der Şeref bâdâ be-Sa‘d Kevkeb-i Es‘ad Mehmed 1203

 • yekmu0163

  Sa‘îdullah

  Sa‘îdullah

 • yekmu0162

  Kadrizâde Mustafa Efendi

  Mustafa

 • yekmu0161

  Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî

  Vakafehû Ahmed li-Ulemâ’i ibnihî sümme li-Erhâmihî sümme li-Asabetihî 1220

 • yekmu0160

  Hezârdinar Câmi‘i Hatîbi Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Karamânî

  Abduhû Ahmed 1190

 • yekmu0159

  Abdurrahman b. Ali b. Abdurrahman el-Kârî

  Abdurrahman el-Kârî 1181

 • yekmu0158

  Muhammed Râşid Efendi

  Muhammed

 • yekmu0157

  Bahâ’eddin Ahmed

  Bahâ’eddin Ahmed

 • yekmu0156

  Yemenî Muhammed b. Osman

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0155

  Sâlih b. İsmâ‘il

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Sâlih 1167

 • yekmu0154

  Muhammed Efendi

  Heme Kâr-ı Muhammed râ Eltâf-ı Hudâ Yâver Şod 1198

 • yekmu0153

  Mir Muhammed

  Min Ni‘ami’l-Kadîr ale’l-Fakîr Muhammed Mîr 1137

 • yekmu0152

  Hacı Ömer Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Merhûm ve Mağfûr el-Hâcc Ömer Efendi bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî

 • yekmu0151

  Hasbî Bedûh 7 Rebiülevvel 1275

 • yekmu0150

  Sadrî

  Sadrî 1169

 • yekmu0149

  Şeyhülislam Re’iszâde Âşir Efendi, Mustafa Âşir b. Mustafa er-Rûmî

  Yâ Rabb bi’l-Mustafa Belliğ Mekâsıdenâ 1163

 • yekmu0148

  Rûhî Emrullah b. Muhammed

  Rûhî Emrullah

 • yekmu0147

  Süleyman Sâmân el-Üsküdârî

  es-Seyyid Süleyman 1209

Yukarı Çık
Go up