Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0706

  Yozgatlı Mehmed Hilmi Bey

  Yozgâdî Cemal Beyzâde el-Hâcc Mehmed Hilmi Bey Vakfıdır 1227

 • yekmu0705

  Emir Buhârî Zâviyesinde Münzevî Seyyid Abdurrahman Efendi

  Seyyid Abdurrahman 1143

 • yekmu0704

  Seyyid Rızâ Efendi

  es-Seyyid Rızâ 1300

 • yekmu0703

  Ez Kütübi Mevkûfe-i Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1087

 • yekmu0702

  Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa

  el-Hamdü lillâhi ve Kefâ Vakafe es-Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa 1311

 • yekmu0701

  Pazaryeri Kütüphanesi

  İzmir’de Pazaryeri Kütübhânesi Vakfı 1302

 • yekmu0700

  Vakıftır Dersaâdet’de Düğümlü Baba Kuddise Sırruhu’l-A‘lâ Hazretlerinin medfûn olduğu tekyeden çıkarılmayacaktır 1291

 • yekmu0699

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfeti’l-Mevdû‘a alâ Kütübhâne-i der Mahalle-i Kayalık 1291

 • yekmu0698

  Mustafa Efendi

  Yâ Muhammed Kıl Şefâ‘at Ümmetindir Mustafa 1181

 • yekmu0697

  Kâmilî, Şemseddin Muhammed b. Ali el-Kâmilî ed-Dımaşkî eş-Şâfi‘î

  Bende-i Hudâ Muhammed

 • yekmu0696

  Reîsülküttâb Mustafa Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfeti’l-Muhassasa li-Medresetihi’l-Kâ’ine fî Kastamoniyye Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Mustafa Re’îsülküttâb 1160

 • yekmu0695

  Reîsülküttâb Mustafa Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfetilletî Hassasahâ li-Medresetihi’l-Kâ’ine fî Kastamoniyye Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Mustafa Re’îsülküttâb 1160

 • yekmu0694

  Osman b. Musallî

  Râcî-i Lutf-i İlâhî Osman b. Musallî

 • yekmu0693

  İsmâ‘il b. Ali

  Râcî-i Lutf-i İlâhî İsmâ‘il b. Ali

 • yekmu0692

  Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi

  Çâker-i Âl-i Abâ Muhammed Elif 1289

 • yekmu0691

  Derviş Mehmed b. Pir Mehmed

  Abduhu’l-Fakîr Derviş Mehmed b. Pir Mehmed 991

 • yekmu0690

  Sâlih Giray

  Sâlih Giray 1183

 • yekmu0689

  Ser-Nâyî Ali Dede

  Bende-i Hazret-i Mevlânâ Ser-Nâyî Ali Dede 1231

 • yekmu0688

  Süleyman Efendi

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Abduhû Süleyman 1236

 • yekmu0687

  Gümrük Kâtibi Osman Nüzhet Efendi

  Vakf-ı Osman Efendi Kâtib-i Gümrük İzmir 1217

Yukarı Çık
Go up