Bibliyografya

 

Birincil Kaynaklar

 

Ebu’l-Fazl-ı Allâmî, “Âîn-i Nigîn-i Şehinşâhî”, Âîn-i Ekberî, I, Institute for the History of Arabic Science at the Johann Wolfgang Goethe University, 1993, 55-56 (tekrar basım: Kalküta, 1872).  

 

Rahmetî b. Atâullah, Kenzü’l-İktisâb der Fenn-i Mühr-konî ve Honerhâ-yı Vâbeste. (haz. Ârif Nevşâhî), Kitâbhâne-i Mûze ve Merkez-i İsnâd-ı Meclis-i Şûrâ-yı İslâmî, 1387.

 

Ünver, Süheyl., Mühürlerimiz Türk Mühür Tarihi, Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver Dosya 312, 77. poz.

 

Ünver, Süheyl., Mühürlerin Okunması, Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver Dosya 306, 20. poz.

 

Ünver, Süheyl., Tatbik Mühürleri, Süleymaniye Kütüphanesi Süheyl Ünver Defter 1093, 8. poz.

 

 

İkincil Kaynaklar – Kitaplar

 

Acar, Şinasi, Türk Hat Sanatı, İstanbul: 1996, Antik A.Ş.

 

Artan, Tülay., Palace of Gold and Light: Treasures from the Topkapı, İstanbul, Washington, Palace Art Foundation, 2000.

 

Bal, Nurcan, İstanbul Deniz Müzesi Osmanlıca Mühür ve Damga Koleksiyonu, İstanbul: Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2008, c. 1.

 

Bal, Nurcan, İstanbul Deniz Müzesi Osmanlıca Mühür ve Damga Koleksiyonu, İstanbul: Deniz Basımevi Müdürlüğü, 2008, c. 2.

 

Blair, Sheila, Islamic Calligraphy, Edinburgh, Edinburgh: University Press, 2006.

 

Collon, Dominique, ed., 7000 Years of Seals, London, British Museum, 1997. 

 

Content, Derek J., Islamic Rings and Gems: The Benjamin Zucker Collection, London, Philip Wilson, 1987.

 

Di Borgomole, Rabino H. L. Coins, medals, and seals of the Shâhs of Îrân, 1500-1941. Hertford 1945. pp. i-xv, 1-25pp. 26-89pp. 90-108.

 

Eldem, Halil Edhem., Kurşun Mühür Kataloğu, Mahmud Bey Matbaası, 1321.

 

Engin, Fatma Egemen. Mühür ve Mühürcülük Sanatımız, İstanbul: 1994.

 

Fong Chang, Jiu., Chinese Seals, T.C. Lai. Hongkong: Kelly and Walsh, 1976.

 

Gacek, Adam, The Arabic Manuscript Tradition: A Glossary of Technical Terms and Bibliography, Leiden: Brill, 2001.

 

Gacek, Adam, The Arabic Manuscript Tradition: A Glossary of Technical Terms and Bibliography Supplement, Leiden: Brill, 2008.

 

Gacek, Adam, Arabic Manuscripts: A Vademecum for Readers, Leiden: Brill, 2009.

 

Gallop, Annabel Teh and Venetia Porter, Lasting Impressions: Seals from the Islamic World, Kuala Lumpur, IAMM Publications, 2012.

 

Seal matrices 70

 

1. Seal stones and their properties VP 72

2. Early Islamic seal stones in Southeast Asia AG 74

3. A Persian treatise on seal engraving Arif Naushahi 76

4. Ottoman seal culture AG 78

5. Munsyi Abdullah as seal designer AG 82

6. Seal designers of Aceh and Kedah AG 84

7. Malay seal matrices AG 88

8. The seal designs of the Sultan of Bone AG 90

9. Raja Ali Haji and his seal Jan van der Putten & AG 94

10. Seals versus amulets VP 96

 

Calligraphy and Inscriptions 126

 

1. Calligraphy on seals VP 128

2. Seal inscriptions VP 130

3. Seals of the Imams VP 132

4. Dates on seals and amulets Heba Nayel Barakat, Nurul Iman Rusli, Ros Malwati Ahmad Zakaria & Fariba Roomi 135

5. His servant': seals from the Hijaz AG 138

6. The Mughal genealogical seal AG 140

7. The ninefold seal of Aceh AG 144

8. Malay seal inscriptions AG 148

9. Minangkabau seals in Negeri Sembilan AG 152

10. Seal collectors AG 154

 

Seal impressions 100

 

1. Ilkhanid seals: the earliest Islamic ink seal impressions VP 102

2. Red ink seals of Kedah and Perlis AG 104

3. Wax seals AG 106

4. "The seal of Syaikh Yusuf of Makassar AG 109

5. Gold seal tokens of Banjar AG 110

6. Lampblack seals from Southeast Asia AG 114

7. The great seal of Brunei AG 116

8. Malay origami: decorative paper seal covers AG 118

9. (Almost) the last Malay lampblack seal AG 120

10. New times, new ways of sealing AG 122

 

Design and Decoration 158

 

1. Seal shapes AG 160

2. Seals with headpieces AG 162

3. Petalled lotus seals from Southeast Asia AG 166

4. Art around seals AG 170

5. Pictorial brass seals from Iran VP 173

6. Royal animal seals from Jambi AG 174

7. Dhu al-faqar on Islamic seals AG 176

8. The crowned arms' of Gowa AG 178

9. Ship seals of the viceroys of Johor and Riau AG 180

10. Heraldic seals AG 183

 

Gallop, Annabel Teh and Venetia Porter, “Lasting Impressions, Seals from the Islamic World” (sergi katoloğu) https://socialsciences.exeter.ac.uk/media/universityofexeter/instituteofarabandislamicstudies/docs/exhibitions/Seals_from_the_Islamic_World.pdf

 

Gültepe, Necati., Mührün Gücü İlk Türk-İslam Devletlerinde ve Osmanlılarda Bürokrasi, İstanbul: Ötüken Yayınları, 2009.

 

Hasan, İbrahim., Tatavvuru Sına‘ati’l-Ahtâm.

 

von Hammer-Purgstall, Joseph., Osmanlı Mühürleri, (Çev: Ümit Öztürk), Pera Yayınları, İstanbul: 1999.

 

Ceddî, Muhammed Cevad., Dânişnâme-i Mühr ve Hakkâkî der İrân, Tehran : Müessese-i Telif, Terceme ve Neşr-i Asar-ı Hüneri , 1392/2013.

 

Ceddî, Muhammed Cevad., Mühürhâ ve Nakş-ı Mühürhâ der Sâzmân-ı İsnâd ve Kitabhâne-i Millî-yi İran. Tehran: Sâzmân-ı İsnâd ve Kitabhane-i Milli-yi Cumhûrî-yi İslâmî-yi Îrân, 1396. 2017.

 

Kalus, Ludvik., Catalogue of Islamic Seals and Talismans, Oxford: Clarendon, 1986. http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/7/10228/10248 

 

Kuşoğlu, Mehmet Zeki. Resimli Ansiklopedik Türk Kuyumculuk Terimleri Sözlüğü, İstanbul: 1994.

 

Kuşoğlu, Mehmet Zeki. Tarihin Görgü Tanıkları Osmanlı Mühürleri, İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, [t.y.].

 

Kut, Günay and Nimet Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri, Kültür ve Turizm Bakanliğı Yayınları: 586, Kültür Eserleri Dizisi: 39, 1984.

 

Kut, Günay and Nimet Bayraktar, Yazma Eserlerde Vakıf Mühürleri, İlavelerle Haz., Ahmet Çınar. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 2021.

 

Lowry, Glenn D. and Milo Cleveland Beach, An Annotated and Illustrated Checklist of the Vever Collection, Washington D. C., Arthur M. Sackler Gallery, 1988.

 

MacLagan, Michael, Lines Of Succession: Heraldry Of The Royal Families Of Europe, Barnes and Noble; Reissue edition 2002.

 

Mitchell, Terence, Ann Searight. Catalogue of the Western Asiatic Seals in the British Museum, Brill, 2007.

 

Museum Cuficum Borgianum Velitris. Illustravit Iacobus Georgius Christianus Adler Altonanus. Romae, apud Antonium Fulgonium. MDCCLXXXII
pp. i-viii, pp. 1-36pp. 37-86pp. 87-146pp. 147-172, tables i-xii.

 

New, Elizabeth A., Seals and Sealing Practices, London: British Records Association.

 

Orman, İsmail., Askeri Müze Mühür, Damga ve Kaşe Koleksiyonu, İstanbul: Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, 2011.

 

Reland, Adrian. Dissertatio de gemmis Arabicis. (Utrecht 1708) http://islamicmanuscripts.info/reference/old_books/Reland-1708-Islamic_seals.PDF

 

Porter, Venetia, Arabic and Persian Seals and Amulets in the British Museum, London, British Museum Press, 2011. http://www.islamicmanuscripts.info/reference/books/Porter-2011-Arabic-Persian-seals-amulets-BM.pdf

 

Siddiqi, W. H., Rampur Raza Library: Monograph, Rampur Raza Library.

 

Stern, S. M. 1964. Fatimid decrees: original documents from the Fatimid chancery. London: Faber and Faber.

 

et-Teravene, Süleyman., Makâmu’l-Ahtâm fi Zemeni’l-İslâm, 2002.

 

Tirmizi, S. A. I. (ed.) 1982. Catalogue of seals. Vol.1. Foreign. New Delhi: National Archives of India.

 

Türeli, İdil., Türk Sanatında Altı Köşeli Yıldız, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2011.

 

Uzunçarşılı İsmail Hakkı. Topkapı Sarayı Müzesi Mühürler Seksiyonu Rehberi. İstanbul: Şehir Matbaası, 1959.

 

Whatley, Laura., A Companion to Seals in the Middle Ages Reading Medieval Sources, Brill, 2019.

 

Wenzel, Marian, Ornament and Amulet, Rings of the Islamic World. The Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art, Vol. 16. London and Oxford: The Nour Foundation, Azimuth Editions, and Oxford University Press, 1993.

 

Osmanlı Tılsım Mühürleri Haluk Perk Koleksiyonu, Zeytinburnu Belediyesi Yayınları, 2010.

 

 

İkincil Kaynaklar – Makaleler

 

Adrian Ailes (2012) “Seals and Sealing Practices”, Journal of the Society of Archivists, 33:1, 113-114.

 

Ahmad, Qeyamuddin, “Some Seals and Signets of the Later Mughal Period”, Journal of the Numismatic Society of India, 23, (1961): 367-74.

 

Arıkan, Zeki., “İzmir Millî Kütüphanesi'nde Bulunan Mühürlü ve İmzalı Kitaplar (I)”. Müteferrika: Dört Aylık Kitabiyat Dergisi. İstanbul, 1995., 6. sayı, 39-46.

 

Arıkan, Zeki., “İzmir Millî Kütüphanesi'nde Bulunan Mühürlü ve İmzalı Kitaplar (II)”. Müteferrika: Dört Aylık Kitabiyat Dergisi. İstanbul, 1995., 7. sayı, 123-128.

 

Artuk, İbrahim., “Emevilerden Halife Abdülmelik bin Mervan Adına Kesilmiş Eşsiz Bir Kurşun Mühür”. Belleten XVI. cilt, 61. sayı, Ankara, 1952. 21-25.

 

Ateş, İbrahim., “Vakfiyelerdeki Kadı Mühürleri”. Türk Dünyası Tarih Dergisi, 2. cilt, 16. sayı, İstanbul, 1988. 50-55.

 

Baybura, İbrahim Kemal., “Osmanlılarda Mühür", Topkapı Saray Müzesi Yıllık II, İstanbul 1987. 69-85.

 

Bayoğlu, Buket., “Hatem (Mühürlü Yüzük) Hakkında Bir Araştırma”.  Türk Nümismatik Derneği Bülteni, 24. sayı, İstanbul, 1988, 14-20. 

 

Bayram, Sadi., “Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 1783-1810 Yılları Arasında İşlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Defteri”,  III. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildirileri Ankara 25-29 Eylül 1993, Hz.: Alev Kahya Birgül, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 1999.

 

Berber Babalık, Banu., Ufuk Ören, Servet Akar, Fatih Cevizci, “İzmir Arkeoloji Müzesinde Bulunan Osmanlı Dönemi Mühürleri Üzerine Bir İnceleme”. VIII. Uluslararası Türk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/Sanat Etkinlikleri, 04-06 Mayıs 2017,  Konya, 2017., 289-293.

 

Binark, İsmet., “Osmanlı Padişahlarının Mühür ve Tuğraları”. Önasya, 5. cilt, 50. sayı, Ankara, 1969. 4 ve 7.

 

Boydak, Fatma Şeyma “Orta Çağ İslâm Cildlerinde ‘Sikatî Billah’ Mührü“ Marife, 20/1 (2020), 263-278.

 

Branat, Orhan., “Osmanlı İmparatorluğunda Puldan Evvelki Devirde Postada Kullanılan Mühürler.” Filatelist, 23. sayı, İstanbul, 1956, 671-679.

 

Callieri, Pierfrancesco., “Seals and Sealings”, Encyclopedia Iranica https://www.iranicaonline.org/articles/seals-and-sealings-in-the-eastern-iranian-lands

 

Carpentier, C. J., “The Signet Maker”, Studia Iranica 5, 1976.

 

Ceylan, Sadık., “Türk Pullarında Kullanılan Mühür ve Damgalar”. Filatelist, 16. sayı, İstanbul, 1955. 458-459.

 

Déroche, François. “Marks of Ownership”, Islamic Codicology: An Introduction to the Study of Manuscripts in Arabic Script, London, Al-Furqan Islamic Heritage Foundation, 2005, 335-44.

 

Dursun, Necla., “Niğde Müzesi’ndeki Osmanlı Mühürleri”. History Studies International Journal of History., XI. cilt, 2. sayı, Samsun, 2019, 573-600.

 

Edoğan, Muzaffer., “İstanbul'da Mühürcülük”. Türk Folklor Araştırmaları, V. cilt, 104. İstanbul, 1958., 1650-1652.

 

Ergin, Ali Şakir. “Fennî Efendi”, DİA, XII, 1995, 349.

 

Ersay Yüksel, Ayşe., “Osmanlı Müzeciliğinin İşleyişine Bir Örnek: Müze-i Hümâyûn Kurşun Mühür Kataloğu”. Gaziantep University Journal of Social Science, XX. cilt, 1. sayı, Gaziantep, 2021, 212-238.

 

Gacek, Adam, “Ownership Statements and Seals in Arabic Manuscripts”, Manuscripts of the Middle East, 2, (1987) 88-95.

 

Gallop, Annabel Teh. “The Genealogical Seal of the Mughal Emperors of India”. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, 9, (1999), 77-140.

 

Gallop, Annabel Teh, “Malay Seal Inscriptions: A Study in Islamic Epigraphy from Southeast Asia” (3 vols.), doktora tezi, School of Oriental and African Studies, University of London, 2002.

 

Gallop, Annabel Teh, “Ottoman influences in the seal of Sultan Alauddin Riayat Syah of Aceh (r. 1589-1604)”, Indonesia and the Malay World 32, 93 (2004), 176-190.


Gallop, Annabel Teh, “One seal good, two seals better, three seals best? Multiple impressions of Malay seals”, Indonesia and the Malay World, 34 100 (2006), 407-426. 

 

Gallop, Annabel Teh. “Exceptions to the Rule: Malay Seals in Manuscript Books”, Archipel 74 (2007), 139-164.

 

Gallop, Annabel Teh. “The Amuletic Cult of Ma’rûf al-Karhî in the Malay World”, Writings and writing from another world and another era Investigations in Islamic text and script in honour of Dr Januarius Justus Witkam  Professor of Codicology and Palaeography of the Islamic world at Leyden University, ed. Robert M. Kerr and Thomas Milo. Cambridge: Archetype, 2010, 167-197.

 

Gallop, Annabel Teh. "Seals as symbols of sovereignty in the Sulalat al-Salatin", Esei penghargaan kepada Profesor Emeritus V.I. Braginsky: mengharungi laut sastera Melayu / Festschrift in honour of Professor Emeritus V.I. Braginsky: crossing the sea of Malay literature, ed. Jelani Harun, Ben Murtagh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, (2013), 121-158.

 

Gallop, Annabel Teh. “Seals as sources for the history of Negeri Sembilan”. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, December 2013, 86 (2): 1-32. 

 

Gallop, Annabel Teh. “Royal Minangkabau Seals”, Indonesia and the Malay World, 43, 126, (2015) 270-297.

 

Gallop, Annabel Teh. "Dates on Malay seals: a study of Arabic numerals from Southeast Asia", Jurnal Filologi Melayu, (2015), 89-114.

 

Gallop, Annabel Teh. “The Early Use of Seals in the Malay World”, Bulletin de l'Ecole française d'Extrême-Orient, (2016), 102. 79-118. 

 

Gallop, Annabel Teh. "Power in images: European heraldry and Islamic seals from Southeast Asia", Seals and Status: the power of objects, ed. John Cherry, Jessica Berenbeim and Lloyd de Beer. London: British Museum, 2018, 133-140.

 

Gallop, Annabel Teh. “What’s in a name? Malay seals as onomastic sources”, Malay Literature, 31(1), (2018), 1-28.

 

Gallop, Annabel Teh. “Malay seals from Singapore”, Biblioasia. 2020. https://biblioasia.nlb.gov.sg/vol-16/issue-1/apr-jun-2020/malay-seals

 

Gonnet, Hatice., “II. Muwatalli'nin Mühürleri Üzerine Gözlemler”. Belleten. Ankara, LIV. cilt, 209. sayı, 1990, 9-13.

 

Gövsa, İbrahim Alaeddin, “Eski Mühürcülük Sanatı”, Yedigün. XVI. cilt, 407. İstanbul, 1940. 5.

 

Gövsa, İbrahim Alaeddin., “Mühür Edebiyatı”. Yedigün, İstanbul, 1946., 713., 4 ve 18. sayfa.

 

Güler, Oğuz.  “Antik Çağ Kayseri Mühür Taşları”. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6, Kayseri, 1995. 445-451.

 

James, David L., “Koranverse en miniature: orientalische Talismane und Siegel aus geschnittenen Steinen”, Kunst & Antiquitaten; 2, 1981.

 

J. Allan, “Khatam, Khatim”, Encyclopedia of Islam, 2nd edition, IV, Leiden, Brill, 1102.

 

Kalus, Ludvik., Cataloque des Cachets, Bulles et Talismans Islamiques, Paris: Bibliothèque Nationale de France, 1981.

 

Karagözlü, Volkan., “Söze Vurulan Mühür: Bâkî’nin Hâtem Kasidesi’nde Anlam Boyutları”. Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, XII. cilt, 22. sayı, İstanbul, 2019, 449-488.

 

Karoğlu, Hülya., “Ağaç Baskı Sanatının Dünü Bugünü ve Mühürcülük Geleneğinden Başlayarak Ağaç Baskı Resim Sanatına Genel Bir Bakış”. Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 12. sayı, Konya, 2011, 69-82.

 

Kazım, Mehmet. “Eski Mühürler'e Alternatif Bir Okuma Denemesi”. Adam Sanat, 153. sayı, 1998. 21-25.

 

Koloğlu, Orhan, “Tuğra ve Mühürden İmza ve Kartvizite”. Popüler Tarih, (67). cilt, İstanbul, 2006. 54-59.

 

Konakçı, Sabahattin. “Bir Selçuk Kurşun Mühür”.  Türk Nümismatik Derneği Bülteni, 18, 3-4. İstanbul, 1986.

 

Kuşoğlu, Mehmet Zeki. “Dünkü Sanatlarımızdan Hakkâklık ve Mühürcülük”, Köprü, 52, İstanbul (1981) 30-31.

 

Kuşoğlu, Mehmet Zeki. “Hakkâklık”, DİA, XV, 1997, 204-205.

 

Kütükoğlu, Mübahat., “Mühür”, DİA, 31, 2006, s. 530-531.

 

Masaracı, Yasemin., “Mühür’den İmza’ya”. El Sanatları Dergisi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) El Sanatları Dergisi, 1. sayı, İstanbul, 2005, 112-116.

 

Ongun, Zarif., “Tuğra: Tuğralarda el-Muzaffer Daima Duası ve Şah Unvanı, Şehzade Tuğları, Mehmed II. nin Tuğra, İmza ve Mühürleri”. Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, 5. sayı, Ankara, 1949,  203-220.

 

Oruç, Züriye., “Selçuklularda Bir Hâkimiyet Alâmeti Olan Mühür-Yüzük ve Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, X. cilt, 54. sayı, 2017, 340-349.

 

Overton, Keelan. Jake Benson, “Deccani Seals and Scribal Notations: Sources for the Study of Indo-Persian Book Arts and Collecting (c. 1400–1680)”. The Empires of the Near East and India Source Studies of the Safavid, Ottoman, and Mughal Literate Communities, 2019. 

 

Özgüç, Nimet., “Karaoğlan Mühürleri”. Remzi Oğuz Arık Armağanı, Ankara, 1987, 19-32.

 

Özme, Adil, “Sikke ve Mühür Sanatı”. Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı (Mimarlık ve Sanat), II. cilt, Ankara, 2006, 565-573.

 

Pala, İskender., “Mülemmalar ve Mühürler”, 2002. E, IV. cilt, 44. sayı.

 

Porter, Venetia. 2007. Amulets inscribed with the names of the Seven Sleepers' of Ephesus in the British Museum. Word of God, Art of Man, ed. F. Suleman. Oxford: Oxford University Press, pp. 123 - 34.

 

Porter, Venetia. Ager, B. 1999. “Islamic amuletic seals: the case of the Carolingian cross brooch from Ballycottin”. La science des cieux, ed. R. Gyselen. Res Orientales 12:211-18.

 

Rado, Şevket., “Mühürler ve Kazıcılar”. Türkiyemiz, XVI. cilt, 50. sayı, 1-4, Ankara, 1986. 34-36.

 

Rogers, J. M. 1997. “Islamic Seals”. Part 2. 7000 Years of Seals, ed. Dominique Collon. London: British Museum Press,185-204.

 

Sertoğlu, Mithat. “Kaybolan Bir Türk Sanatı; Mühürcülük”. Resimli Tarih Mecmuası, VII. cilt, 84. sayı, İstanbul, 1956, 739-741, 745.

 

Seyller, John, “The Inspection and Valuation of Manuscripts in the Imperial Mughal Library”, Artibus Asiae, Vol. 57, No. 3/4, 1997 (pp. 243-349).

 

Sunay, Serap., “Tanzimat Meclisi’nde Görülen İlk Rüşvet Davası: “Tatbîk-i Mühür” Meselesi ve Perde Arkası”. Türk Kültürü İncelemeleri, 33. sayı, İstanbul, 2015, 85-112.

 

Tali, Şerife., “Kayseri Etnografya Müzesinde Bulunan Osmanlı Dönemi Mühürleri Üzerine Bir Değerlendirme”,. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, VI. cilt, 27. sayı, 2013, 520-545.

 

Tali, Şerife., “Giresun Müzesi’nde Bulunan Osmanlı Dönemine Ait Bir Grup Tılsım Mühür”, Turkish Studies, IX. cilt, 1. sayı, İstanbul, 2014, 537-554.

 

Taşkesenlioğlu, Muhammed Yasin., “Osmanlı Diplomatiğinde Mühür ve Bir Vaka Olarak Sahte Mühür Kullanımı”, History Studies, IX, 4, 183-202.

 

Tunç, Semra., Emine Yeniterzi, “Osmanlı Mühür Sanati ve Klasik Türk Şiirinde Mühür”, Turkish Studies. VIII. cilt, 1. sayı [Prof. Dr. Amil Çelebioğlu Armağanı] , İstanbul, 2013, 2633-2650.

 

Umur, Suha., “Resne Mahfeli ve Bir Mühür”. Mimar Sinan, 79. sayı, İstanbul, 1991, 13-16.

 

Uygun, Azize., “İslami Gelenekte Tılsımlı Yedi Sembolü Mühürler”. Turkish Studies: Comparative Religious Studies, XIV. cilt, 2. sayı, Skopje; Ankara, 2019, 395-413.

 

Uzluk, Feridun Nafiz., “Şiir ve Fikir Adamlarımızın Elyazısı, Mühürleri”. Feridun Nafiz Uzluk Toplu Makaleler: Mevlânâ, Mevlevilik ve Türk Dili, II. cilt, Ankara, 2017, 61-69.

 

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı., “Osmanlı Devleti Zamanında Kullanılmış Mühürler Hakkında Bir Tetkik”, Belleten, C.IV/16, 1940, 495-544.

 

Ülker, Muammer., “Mühürler”, Antika, İstanbul, 1986, II, 18, 6-11.

 

“İslam’da İttihaz-ı Hatim ve Bazı Hulefanın Mühürleri”. Mecmua-i Ebüzziya, II. cilt, 15. sayı, Kostantiniye, 15 Rebiyülahir 1298, 467-472.

 

 

İkincil Kaynaklar – Kitap ve Makale Dışı Yayınlar

 

Kuveyt Dâru’l-Âsâri’l-İslâmiyye’nin mühürler temalı 2012 yılı takvimi (Arapça ve İngilizce) http://www.islamicmanuscripts.info/reference/books/Kuwait-DAR-calendar-2012-seals.pdf

 

 

Projeler ve Online Veritabanları

 

Chester Beatty Islamic Seals Database (Google Arşivi)

https://web.archive.org/web/20180424200030/http://www.cbl.ie/islamicseals/View-Seals.aspx?page=23

 

Seal impressions (İslam Yazmaları Koleksiyonu, Michigan Üniversitesi)

https://www.flickr.com/photos/97661713@N07/sets/72157634195731483/

 

Polosin, Val. V. and Efim A. Rezvan, “The Asiatic Museum Project: 1. Data-base on Muslim Seals.” Manuscripta Orientalia 1,1 (Haziran 1995): 53-55.

http://www.orientalstudies.ru/eng/index.php?option=com_publications&Itemid=75&pub=1231

 

Ortaçağ Galler Mühürleri Projesi 1200-1550 https://www.aber.ac.uk/en/history/research/research-projects/seals/

 

 Dumbarton Oaks Bizans İmparatorluk Mühürleri Veritabanı

https://www.doaks.org/resources/seals/byzantine-seals#b_start=0

 

Antik Yakın Doğu Mühür Koleksiyonu Veritabanı

https://publications.asia.si.edu/seals/objects.php

 

UK The National Archives Mühür Veritabanı

https://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/seals/

 

Bizans Mühürleri Veritabanı

http://db.pbw.kcl.ac.uk/jsp/browseseals.jsp

 

Go up