Hakkımızda

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 2011 yılının Mayıs ayında, yazma eserlerle ilgili tüm kamu kuruluşları ve hizmetleri tek bir çatı altında toplamak gayesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bir kurum olarak çalışmalarına başlamıştır. Başkanlığımız bugün, yazma eser kütüphanelerindeki fizikî ortamların iyileştirilmesinden, yazma eser yayımcılığına kadar birçok farklı alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Ana hizmet birimleri olarak Çeviri ve Yayım Daire Başkanlığı, Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanlığı ile Kitap Şifahanesi ve Arşiv Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet sunan kurumumuz, yazma eserlerin korunmasından kataloglanmasına ve günümüz Türkçesi’ne kazandırılmasına kadar geniş bir yelpazede faaliyetlerini yürütmektedir. 

 

Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanlığı sorumluluk alanı çerçevesinde yayım faaliyetleri kapsamında yazma ve nadir eserlerimiz üzerine çeviri, çeviri yazı, eleştirmeli basım (edisyon kritik) ve tıpkıbasım çalışmalarının yayın süreçlerinde bulunmaktadır. 

 

Yazma ve Nadir Eserler Daire Başkanlığı yazma eserlerin satın alınması, bağışlanması süreçlerinde karar verici kurul olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Kullanıcıların eserlere etkin erişimini sağlamaya yönelik kütüphanecilik hizmetleri vermek de başkanlık biriminin sorumluluğu dâhilindedir. 

 

Kataloglama Birimi ise Yazma Eserler Kurumu’na bağlı 18 kütüphanede yer alan yazma ve matbu eser nüshalarının (toplam 600.664 künye) doğru şekilde ve tespit edilmiş standartlara uygun olarak katalog kaydının oluşturulması çalışmalarını sürdürmekte ve Süleymaniye Kütüphanesi bünyesinde bulunan yazma eser koleksiyonlarının ayrıntılı kataloglandırılması süreçlerini yönetmektedir.

 

Yüksek standartlarda hizmet veren, donanımlı bir konservasyon merkezine sahip Kitap Şifahanesi ise Başkanlığımız bünyesindeki yazma eserleri evrensel etik ve prensipler çerçevesinde titizlikle korumak ve gelecek kuşaklara aktarmaktadır. 

Vizyonumuz

Yazma Eserler Kurumu, kendisine bağlı 18 kütüphanede yer alan yazma ve matbu eser nüshalarının (toplam 600.664 künye) doğru şekilde ve tespit edilmiş standartlara uygun olarak katalog kaydının oluşturulması için, kurulduğu 2011 yılından beri çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Kataloglanacak bir materyalin eser ve müellif adı başta olmak üzere dili, konusu, istinsah tarihi gibi bilgilerin yanı sıra yaprak, satır ve sütun sayısı, kâğıt özellikleri, boyutları, eğer birden fazla ciltten oluşuyorsa cilt bilgi ve özellikleri gibi materyalin fiziksel yapısıyla ilgili verilerin belirlenmesi, metnin yazım şeklinin (manzum/mensur) doğru tespit edilmesi, metnin baş ve son cümlelerinin doğru bir şekilde ortaya konulması, nüshada yer alan kayıt ve mühürlerinin tespiti, kütüphanelerde yer alan koleksiyonların bu şekilde toplu kataloglarının oluşturulması, yazma eserlerin muhtelif unsurları hakkında müstakil çalışmalar yapılması görevlerimiz arasında yer alır.

 

Bu müstakil çalışmalardan biri yazma ve matbu eserlerde geçen şahıs, vakıf, teftiş, temellük vb. mühür türlerine dairdir.

 

Bu veri tabanında koleksiyonlarımızdaki yazma ve matbu eserlerde yer alan net görüntüsüne ulaşabildiğimiz bütün mühürlerin verilerini toplamayı ve görüntüleri ve ayrıntılı değerlendirmeleriyle birlikte okuyucuya sunmayı hedefliyoruz. Bu platformda ayrıca mühürlerle ilgili verilerin analizlerini ve konuyla ilgili uzmanlarımızca hazırlanmış araştırma yazılarını yayınlamayı amaçlıyoruz.

Ekibimiz

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

 

Proje Yöneticisi

Prof. Dr. Muhittin Macit

Yazma Eserler Kurumu Başkanı

 

Proje Danışmanı

Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı

Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı

Proje Koordinatörü

Tenzile Derin Şahal

Kataloglama Birimi Sorumlusu

 

Koordinatör Yardımcıları

Nimet İpek                       Yazma Eser Uzmanı

Serra Bostan                    Yazma Eser Uzmanı

 

Veri Hazırlama

Ayşegül Okal                   Yazma Eser Uzmanı

Hatice Ak                          Yazma Eser Uzmanı

Nalan Kutsal                     Yazma Eser Uzmanı

Nimet İpek                         Yazma Eser Uzmanı

Serra Bostan                     Yazma Eser Uzmanı

Tenzile Derin Şahal          Kataloglama Birimi Sorumlusu

 

Veri Kontrol

Ayşegül Sıvakcı                Yazma Eser Uzmanı

Ahmet Kaylı                      Yazma Eser Uzmanı

Necmettin Azak                Yazma Eser Uzmanı

 

Teknik Destek

A. Fatih Uylaş                   Programcı

Mustafa Dil                       VHKİ

Vedat Günay                     Restoratör

 

Site Katalog Ekibi

Abdullah Kılınç, Abdullah Seçgin, Ahmed Erten, Alpaslan Fener, Aykut Kurtoğlu, Ayşegül Okal, Erdem Karaaslan, Fatih Yıldız, Fatma Hızıroğlu, Gamze Karakaşoğlu, Halil İbrahim Salman, Hatice Ak, Mazlum Özkan, Muhammed Yusuf Yıldırım, Mücahide Engin, Nesibe Büşra Tokuş, Nurullah Sevim, Rabia Seçkin, Recep Kaylı, Salih Sinanoğlu, Serra Bostan, Tuğçe Durmaz, Yavuz Kılıç, Zahide Kutlay

Go up