Seals

Total 10 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
Previous Page

Seal list

Next Page
 • yekmu0060

  Selim Han b. Mustafa Han el-Muzaffer Dâ’imâ Tevekkülî alâ Hâlıkî 1203

 • yekmu0159

  Abdurrahman el-Kârî 1181

 • yekmu0214

  Dâred Ümmîd-i Şefâ‘at zi Muhammed Mehdî 1127

 • yekmu0480

  Tevekkel alellâhi fî Külli’l-Umûr Abduhû Muhammed İbrâhim en-Nasîrî 1113

 • yekmu0556

  Muhammed ez Hudâ İnâyet Hâhed

 • yekmu0575

  Lâ İlâhe illallâhu’l-Melikü’l-Hakku’l-Mübîn Abduhû Rızâ Kulî

 • yekmu0608

  Be-Hakk-ı Hâtem-i Mühr-i Nübüvvet Muhammed râ Kon Musahhar İzz-i Devlet 1151

 • yekmu0616

  Dâ’im Emân-ı Hakk’ta Ola Muhammed Sa‘îd 1183

 • yekmu0628

  Eleysallâhu bi-Kâfin Abdehû Abdulkâdir

 • yekmu0656

  Matbaa-i Ebu’z-Ziyâ

Yukarı Çık
Go up