Seal Owners

  • 481
  • Sadrâzam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
  • صدر أعظم مرزيفون لی قره مصطفی پاشا
  • 1095/1683
  • Sadrâzam
  • 482
  • Sadrâzam Mesih Paşa
  • صدر أعظم مسيح پاشا
  • 907/1501
  • Sadrâzam
  • 483
  • Sadrâzam Nevşehirli Dâmad İbrâhim Paşa
  • صدر أعظم نوشهير لی داماد إبراهيم پاشا
  • 1143/1730
  • Sadrâzam
  • 484
  • Sadrâzam Rüstem Paşa
  • صدر أعظم رستم پاشا
  • 968/1560
  • Sadrâzam
  • 485
  • Sadrâzam Şehid Ali Paşa
  • صدر أعظم شهيد علي پاشا
  • 1128/1716
  • Sadrâzam
  • 486
  • Sadrâzam Sokullu Mehmed Paşa
  • صدر أعظم صوقوللو محمد پاشا
  • 987/1579
  • Sadrâzam
  • 487
  • Sadrâzam Tiryâki Hacı Mehmed Paşa
  • صدر أعظم ترياقی حاجی محمد پاشا
  • 1164/1751
  • Sadrâzam
  • 488
  • Sadrî
  • صدري
  • Şahıs
  • 489
  • Sahaflar Şeyhizâde Es‘ad Efendi, Mehmed Es‘ad b. Ahmed el-Arabkirî
  • صحافلر شيخي زاده أسعد افندى، محمد أسعد بن أحمد العربكيري
  • 1264/1848
  • Vakanüvis
  • 490
  • Şahbâz Giray
  • شاه باز گرای
  • 1206/1792
  • Şahıs
  • 491
  • Sâlepcizâde Hacı Ahmed Efendi
  • ثعلپجی زاده حاجی أحمد افندی
  • Şahıs
  • 492
  • Sâlih b. Abdulganî el-İstanbulî
  • صالح بن عبد الغني الإستانبولي
  • Şahıs
  • 493
  • Sâlih b. İsmâ‘il
  • صالح بن إسماعيل
  • Şahıs
  • 494
  • Sâlih Efendi
  • صالح افندی
  • Şahıs
  • 495
  • Sâlih Giray
  • صالح گراي
  • Şahıs
  • 496
  • Sâliha Sultan
  • صالحة سلطان
  • 1192/1778
  • Hanım Sultan
  • 497
  • Salina Kadısı Mustafa Efendi
  • صلينا قاضیسی مصطفی افندی
  • Kadı
  • 498
  • Şam Kadısı Abdulhalim Efendi
  • شام قاضيسی عبد الحليم افندی
  • Kadı
  • 499
  • Sarı Abdurrahman Paşa
  • صاری عبد الرحمن پاشا
  • 1180/1767
  • Vali
  • 500
  • Şehzâde Mehmed b. Süleyman
  • شيخزاده محمد بن سليمان
  • 950/1543
  • Şehzâde
Go up