Return Back
<< | >> yekmu0741

Süleymaniye Ktp., Molla Çelebi 00069, 65b * 25x24 mm.

Text

من الكتب الموقوفة علی أولاد الواقف وأولاد أولاده ليس لهم النيابة والقضا نسلا بعد نسل ثم علی العلماء ٩٧٥

Transliteration

Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe alâ Evlâdi’l-Vâkıf ve Evlâdi Evlâdihî leyse lehumu’n-Niyâbe ve’l-Kazâ Neslen ba‘de Neslin sümme ale’l-Ulemâ’ 975

Translation into Turkish

Vâkıfın çocuklarına ve -vekalet ve yetki onlara verilmemek üzere- nesilden nesile çocuklarının çocuklarına sonra da âlimlere vakfedilen kitaplardandır.

Owner
Molla Çelebi (Hubbî Mollası), Anadolu Kazaskeri Vusûlî Mehmed Efendi / ملا چلبی (حبي ملاسی)، آناطولی قاضي عسكری وصولي محمد افندی
Deceased in [A.H/A.D]
998 / 1589
Profession
Kazasker
Works
Şem-i Hidâyet
Language
Arabic
Date [A.H/A.D]
975 / 1568
Type
Endowment
Shape
Circular
Alphabet
Arabic
Script
Taliq
Tecnique
Intaglio
Decoration
Panch, leaf
Notes
Mühür alıntılandığı nüshanın 1b ve 140b sayfalarında da geçmektedir.
Data template
Vakıf mührü, Molla Çelebi (Hubbî Mollası), Anadolu Kazaskeri Vusûlî Mehmed Efendi, “Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe alâ Evlâdi’l-Vâkıf ve Evlâdi Evlâdihî leyse lehumu’n-Niyâbe ve’l-Kazâ Neslen ba‘de Neslin sümme ale’l-Ulemâ’”, 975
Enrolled by
Tenzile Derin Şahal
Enrolled in
18.11.2021
Go up