Geri Dön
<< | >> yekmu0197

Süleymaniye Ktp., Osman Huldi Öztürkler 00080, 19a * 13x15 mm.

Mühür Metni

السيد محمد أشرف ١٢٦٤

Latinize

es-Seyyid Mehmed Eşref 1264

Mühür Sahibi
Mehmed Eşref b. Abdullah el-İstanbulî / محمد أشرف بن عبد الله الإستانبولي
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1264 / 1848
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Hakkâk
Hakkî
Açıklamalar
Mührün alıntılandığı nüshanın sayfa numaralandırması karışık olduğu için mühür kaydında nüsha üzerindeki numaralar esas alınmıştır. Buna göre mühür 19a sayfasında geçmektedir. Mühür sayfada iki kez basılmıştır. Mührün üzerindeki ve 16b sayfasındaki kayıttan mühür sahibinin aynı zamanda risâlenin müellifi de olduğu anlaşılmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Mehmed Eşref b. Abdullah el-İstanbulî, “es-Seyyid Mehmed Eşref”, 1264
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
04.07.2019
Yukarı Çık