Geri Dön
<< | >> yekmu0023

Süleymaniye Ktp., Nafiz Paşa 01457, 1a * 19x21 mm.

Mühür Metni

وقف مولويخانه باب جديد

Latinize

Vakf-ı Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd

Mühür Sahibi
Yenikapı Mevlevihanesi / يكی قپو مولويخانه سی
Meslek / Mevki
Tekke
Dil
Türkçe
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mühürde yer alan ibareyle kastedilen yer Yenikapı Mevlevihanesidir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Yenikapı Mevlevihanesi, “Vakf-ı Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
20.05.2019
Yukarı Çık