Geri Dön
<< | >> yekmu0072

Süleymaniye Ktp., Ayasofya 03808, 109a * 23x24 mm.

Mühür Metni

بمهر خاتم ختم نبوت كز ره تعظيم
شد از جان بنده سلطان سليمان شاه إبراهيم

Latinize

Be-Mihr-i Hâtem-i Hatm-i Nübüvvet k’ez Reh-i Ta‘zîm
Şod ez Cân Bende-i Sultan Süleyman Şâh İbrâhim

Türkçe Çeviri

Hatm-i Nübüvvet mührü aşkına tazim yolundan İbrâhim bütün ruhuyla Sultan Süleyman Şah’ın kulu oldu. (Şah İbrâhim bütün ruhuyla Sultan Süleyman’ın kulu oldu.)

Mühür Sahibi
Sadrâzam İbrâhim Paşa / صدر أعظم إبراهيم پاشا
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
942 / 1536
Meslek / Mevki
Sadrâzam
Dil
Farsça
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Yaprak
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a sayfasında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Sadrâzam İbrâhim Paşa, “Be-Mihr-i Hâtem-i Hatm-i Nübüvvet k’ez Reh-i Ta‘zîm/Şod ez Cân Bende-i Sultan Süleyman Şâh İbrâhim”
Kaydı Giren
Serra Bostan, Ayşegül Okal, Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
30.05.2019
Yukarı Çık