Geri Dön
<< | >> yekmu0167

Süleymaniye Ktp., Giresun Yazmalar 00317, 1a * 13x15 mm.

Mühür Metni

من اكتفى بمحمد قد أكمل الدين ١٢٤٣

Latinize

Men İktefâ bi-Muhammed kad Ekmele’d-Dîn 1243

Türkçe Çeviri

Kim Muhammed ile iktifâ ederse dinini tamamlamış olur.

Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1243 / 1827
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Yaprak, karanfil
Hakkâk
Vefâ
Açıklamalar
Mührün üzerinde Sirozîzâde Seyyid Muhammed Kâmilî’ye ait bir temellük kaydı bulunmaktadır. Bu kaydın hemen altında mührün yer alması sahibinin Sirozîzâde Seyyid Muhammed Kâmilî olması ihtimalini akla getirmektedir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “Men İktefâ bi-Muhammed kad Ekmele’d-Dîn”, 1243
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
26.06.2019
Yukarı Çık