Geri Dön
<< | >> yekmu0500

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 02942, 1a * 14x16 mm.

Mühür Metni

يا رب مظهر شرف اوله توفيق علي ١٢١٣

Latinize

Yâ Rabb Mazhar-ı Şeref Ola Tevfik Ali 1213

Mühür Sahibi
Dîvân-ı Hümâyun Kâtibi Tevfik Ali / ديوان همايون كاتبی توفيق علي
Meslek / Mevki
Dîvân-ı Hümâyun Kâtibi
Dil
Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1213 / 1798
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil, lale
Hakkâk
Azmî
Açıklamalar
Mührün üzerinde 7 Ramazan 1216 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Dîvân-ı Hümâyun Hâcegânından Tevfîk Ali, “Yâ Rabb Mazhar-ı Şeref Ola Tevfik Ali”, 1213
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
11.10.2020
Yukarı Çık