Geri Dön
<< | >> yekmu0202

Süleymaniye Ktp., Şeyhülislam Esad Efendi 00059, 1a * 19x22 mm.

Mühür Metni

فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا
وهو أوفى الخلق بالذمم

Latinize

Fe-inne lî Zimmetün minhu bi-Tesmiyetî Muhammeden
Ve Hüve Evfe’l-Halki bi’z-Zimem

Türkçe Çeviri

Muhammed olarak adlandırılmamda bende O’ndan bir ahd var. Ve O (Muhammed) yaratılmışların en emînidir.

Mühür Sahibi
Ali Paşa Medresesi’nde Müderris Muhammed / علي پاشا مدرسه سنده مدرس محمد
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, goncagül
Hakkâk
Mahmûd
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait 1078 senesinde yazılmış bir temellük kaydı bulunmaktadır. Bu kayıtta şahsın Ali Paşa Medresesi’nde müderris olduğu yazılıdır. Fakat medresenin tam olarak nerede bulunduğu belirtilmemiştir. Mühürde geçen ifade Ebû Abdullah Şerefüddin Muhammed b. Sa‘îd b. Hammâd el-Bûsîrî’nin “el-Kevâkibü’d-Dürriyye fî Medhi Hayri’l-Beriyye” adlı eserinin 146. beytidir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Ali Paşa Medresesi’nde Müderris Muhammed, “Fe-inne lî Zimmetün minhu bi-Tesmiyetî Muhammeden/Ve Hüve Evfe’l-Halki bi’z-Zimem”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Muhammed Hüseyni
Kayıt Giriş Tarihi
05.07.2019
Yukarı Çık