Geri Dön
<< | >> yekmu0376

Süleymaniye Ktp., Fatih 05153, 2a * 40x40 mm.

Mühür Metni

واقف هذا الكتاب محمد افندی المقابله ئي علی الطلبة في جامع شهزاده سنة ١٠٥٤

Latinize

Vâkıfu hâza’l-Kitâb Mehmed Efendi el-Mukâbele’î ale’t-Talebe fî Câmi‘i Şehzâde 1054

Türkçe Çeviri

Bu kitabı Şehzâde Câmii’nde öğrencilere vakfeden Mukâbeleci Mehmed Efendi’dir.

Mühür Sahibi
Mukâbeleci Mehmed Efendi / مقابله جی محمد افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1054 / 1644
Yer
İstanbul / Fatih / Şehzâde Câmii
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, helezon, düğüm
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1a sayfasından son sayfa olan 450b sayfasına kadar yaklaşık her on sayfada bir geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, ٓ Mukâbeleci Mehmed Efendi, “Vâkıfu hâza’l-Kitâb Mehmed Efendi el-Mukâbele’î ale’t-Talebe fî Câmi‘i Şehzâde”, 1054, Şehzâde Câmii
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
22.06.2020
Yukarı Çık