Geri Dön
<< | >> yekmu0375

Süleymaniye Ktp., Fatih 02496, Ia * 13x15 mm.

Mühür Metni

دائم أمان حقده اوله محمد أمين

Latinize

Dâ’im Emân-ı Hakk’ta Ola Mehmed Emin

Mühür Sahibi
Rumeli Kadısı İmamzâde Mehmed Emin Efendi / روم ايلی قاضیسی إمام زاده محمد أمين افندی
Meslek / Mevki
Kadı
Dil
Türkçe
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
Azmî
Açıklamalar
Sayfada mühürden iki adet bulunmaktadır. Mührün üzerinde mühür sahibine ait tarihsiz bir temellük kaydı vardır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Rumeli Kadısı İmamzâde Mehmed Emin Efendi, “Dâ’im Emân-ı Hakk’ta Ola Mehmed Emin”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
22.06.2020
Yukarı Çık