Geri Dön
<< | >> yekmu0471

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 00522, Ia * 13x14 mm.

Mühür Metni

السيد محمد شمس الدين

Latinize

es-Seyyid Mehmed Şemseddin

Mühür Sahibi
İbnü’l-Mudanyavî, Mehmed Şemseddin / ابن المدانيوي، محمد شمس الدين
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
Resmî
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait tarihsiz bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, İbnü’l-Mudanyavî, Mehmed Şemseddin, “es-Seyyid Mehmed Şemseddin”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
29.09.2020
Yukarı Çık