Geri Dön
<< | >> yekmu0408

Süleymaniye Ktp., Denizli 00138, 1a * 14x16 mm.

Mühür Metni

محمد وجيه ١٣٠١

Latinize

Mehmed Vecîh 1301

Mühür Sahibi
Nâ’ib-i Livâ-i Denizli Mehmed Vecîh b. Veliyyüddin el-Hâlidî / نائب لواء دكزلی محمد وجيه بن ولي الدين الخالدي
Meslek / Mevki
Nâib
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1301 / 1883
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Karanfil, goncagül, yaprak
Hakkâk
Yümnî
Açıklamalar
Mührün üst tarafında nüshanın mühür sahibi tarafından Kayalık’ta bulunan Dâru’l-Kütüb’e vakfedildiğine dair 7 Şevval 1304 tarihli bir kayıt bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Nâ’ib-i Livâ-i Denizli Mehmed Vecîh b. Veliyyüddin el-Hâlidî, “Mehmed Vecîh”, 1301
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
11.08.2020
Yukarı Çık