Geri Dön
<< | >> yekmu0434

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 03720, 192b * 14x16 mm.

Mühür Metni

محمد أمين ٧ م ١١٧٠

Latinize

Mehmed Emin 7 Muharrem 1170

Mühür Sahibi
Konevîzâde Mehmed Emin Rüşdî / قونوي زاده محمد أمين رشدي
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1170 / 1756
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, nokta
Hakkâk
Râsim
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın IIa sayfasında da geçmektedir. Her iki sayfada da mührün üzerinde mühür sahibine ait Muharrem 1211 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Konevîzâde Mehmed Emin Rüşdî, “Mehmed Emin”, 7 Muharrem 1170
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Erdem Karaaslan, Ahmet Kaylı
Kayıt Giriş Tarihi
10.09.2020
Yukarı Çık