Geri Dön
<< | >> yekmu0011

Süleymaniye Ktp., Mehmed Ağa Cami 00171, 1a * 15x18 mm.

Mühür Metni

المتوكل على الله عبده نعمة الله ١١٤٩

Latinize

el-Mütevekkil alellâh Abduhû Ni‘metullah 1149

Türkçe Çeviri

Allâh’a mütevekkil olan kulu Ni‘metullah

Mühür Sahibi
Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ni‘metullah Efendi / أوقاف حرمين مفتشی نعمة الله افندی
Meslek / Mevki
Müfettiş
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1149 / 1736
Mühür Türü
Teftiş
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
İzzet
Açıklamalar
Mührün üzerinde Sultan III. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi Mâhpeyker Kösem Vâlide Sultan’ın bu nüshayı vakfettiğine dair mühür sahibi tarafından yazılmış bir teftiş kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Teftiş mührü, Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Ni‘metullah Efendi, “el-Mütevekkil alellâh Abduhû Ni‘metullah”, 1149
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
13.05.2019
Yukarı Çık