Geri Dön
<< | >> yekmu0459

Süleymaniye Ktp., Fatih 04815, 41 * 34x34 mm.

Mühür Metni

حسبي الله وحده وكفی عبده من الكتب التي وقفها المرحوم الحاج محمد شكري بكتبخانه السلطان محمد خان ١٢٧٥

Latinize

Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Merhûm el-Hâcc Muhammed Şükrî bi-Kütübhâne-i es-Sultan Muhammed Han 1275

Türkçe Çeviri

Sadece Allah bana yeter ve O kuluna kâfîdir. Hacı Muhammed Şükrî’nin Sultan Mehmed Han kütüphanesine vakfettiği kitaplardandır.

Mühür Sahibi
Muhammed Şükrî / محمد شكري
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1275 / 1858
Yer
İstanbul / Fatih / Sultan Mehmed Han Kütüphanesi
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Dendanlı yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 1, 3, 11, 21, 31, 43, 47, 59, 61, 65, 77, 79, 83, 89, 9, 32, 33, 7 ve 12. sayfalarında geçmektedir. Nüsha matbu olduğu için mecmuada yer alan her bir eserde numaralandırmaya yeniden başlanılmıştır.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Muhammed Şükrî, “Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Merhûm el-Hâcc Muhammed Şükrî bi-Kütübhâne-i es-Sultan Muhammed Han”, 1275, Sultan Mehmed Han Kütüphanesi
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
22.09.2020
Yukarı Çık