Geri Dön
<< | >> yekmu0767

Süleymaniye Ktp., Reisülküttab Mustafa Efendi 01018, 176b *

Mühür Metni

فانيست جهان در و وفا نيست
باقي همه اوست جمله فانيست
العزة والبقاء لله

Latinize

Fânîst Cihân Der û Vefâ Nîst
Bâkî Heme Ûst Cümle Fânîst
el-İzzetü ve’l-Bekâ’ lillâh

Türkçe Çeviri

Cihan fanidir, onda vefâ yoktur
Bâkî hem O’dur, cümle fanidir
İzzet ve bekâ Allah’ındır

Mühür Sahibi
Bâkî, Mahmûd Abdulbâkî b. Mehmed el-İstanbulî / باقي، محمود عبد الباقي بن محمد الإستانبولي
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1008 / 1600
Meslek / Mevki
Şair
Telif Ettiği Eserler

Dîvân-ı Bâkî
Fezâ’ilü’l-Cihâd
Me‘âlimü’l-Yakîn fî Sîreti Seyyidi’l-Mürselîn
Terceme-i el-İ‘lâm bi-A‘lâmi Beledillahi’l-Harâm
Dil
Arapça-Farsça
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Dendanlı yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Kabartma, Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, düğüm
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Bâkî, Mahmûd Abdulbâkî b. Mehmed el-İstanbulî, “Fânîst Cihân Der û Vefâ Nîst/Bâkî Heme Ûst Cümle Fânîst/el-İzzetü ve’l-Bekâ’ lillâh”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
02.12.2021
Yukarı Çık