Geri Dön
<< | >> yekmu0470

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 00519, 1a * 13x15 mm.

Mühür Metni

السيد محمد أمين رؤوف

Latinize

es-Seyyid Mehmed Emin Ra’ûf

Mühür Sahibi
İmâm-ı Şehriyârî Mehmed Emin Ra’ûf / إمام شهرياري محمد أمين رؤوف
Meslek / Mevki
İmam
Dil
İsim
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait tarihsiz bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, İmâm-ı Şehriyârî Mehmed Emin Ra’ûf, “es-Seyyid Mehmed Emin Ra’ûf”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
29.09.2020
Yukarı Çık