Geri Dön
<< | >> yekmu0578

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 00692, 1a * 13x15 mm.

Mühür Metni

محمد

Latinize

Muhammed

Mühür Sahibi
Selânik’te Ayasofya Câmi‘i Mü’ezzini Muhammed b. Hüseyin / سلانيك ده آياصوفيه جامعی مؤذنی محمد بن حسين
Meslek / Mevki
Müezzin
Dil
İsim
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Dikdörtgen tabanlı sekizgen
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Müsennâ Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Dal
Açıklamalar
Mührün altında bu nüshanın mühür sahibi tarafından istinsah edildiğine dair bir kayıt vardır. Mühürde yer alan “Muhammed” kelimesi de müsenna bir biçimde yazılmıştır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Selânik’te Ayasofya Câmi‘i Mü’ezzini Muhammed b. Hüseyin, “Muhammed”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
17.11.2020
Yukarı Çık