Geri Dön
<< | >> yekmu0783

Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi 01448, 1a * 12x14 mm.

Mühür Metni

يا عالما بحالي عليك اتكالي عبده علي

Latinize

Yâ Âlimen bi-Hâlî Aleyke İttikâlî Abduhû Ali

Türkçe Çeviri

Ey halimi bilen! Dayanmam Sana’dır. O’nun kulu Ali

Mühür Sahibi
Ali / علي
Meslek / Mevki
Mütevelli
Dil
Arapça
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Dikdörtgen tabanlı sekizgen
Alfabe Türü
Arap harfli
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 18b sayfasında da geçmektedir. 1a sayfasında 5 Ramazan 1230 tarihinde Halil Paşa’nın oğlu Müderris Ali Rızâ Efendi’nin bu nüshayı temellük ettiğini gösteren bir kayıt bulunmaktadır. Mühür sahibinin bu şahıs olması muhtemeldir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Ali, “Yâ Âlimen bi-Hâlî Aleyke İttikâlî Abduhû Ali”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
01.01.2022
Yukarı Çık