Geri Dön
<< | >> yekmu0642

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 01973, 1a * 14x16 mm.

Mühür Metni

فريد الدين حسن ١٢٢٤

Latinize

Ferîdüddin Hasan 1224

Mühür Sahibi
Ferîdüddin Hasan / فريد الدين حسن
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1224 / 1809
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Karanfil
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “Ferîdüddin Hasan”, 1224
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
31.01.2021
Yukarı Çık