Geri Dön
<< | >> yekmu0707

Beyazıt Ktp., Umumi 6006, 1a * 32x32 mm.

Mühür Metni

وقف هذا الكتاب حفيد چلبی زاده السيد محمد زين العابدين ١٢٢٥

Latinize

Vakafe hâza’l-Kitâb Hafîd-i Çelebizâde es-Seyyid Mehmed Zeynelâbidîn 1225

Türkçe Çeviri

Bu kitabı Çelebizâde’nin torunu Seyyid Mehmed Zeynelâbidîn vakfetmiştir.

Mühür Sahibi
Şeyhülislam Mehmed Zeynelâbidîn Efendi / شيخ الإسلام محمد زين العابدين افندی
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1239 / 1824
Meslek / Mevki
Şeyhülislam
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1225 / 1810
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 195a sayfasında da geçmektedir. Mühür sahibi Şeyhülislam Dürrîzâde Abdullah Efendi’den sonra 10 Rebiülahir 1230 tarihinde göreve getirilmiş ve üç yıl kadar süreyle şeyhülislamlık yapmıştır.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Şeyhülislam Mehmed Zeynelâbidîn Efendi, “Vakafe hâza’l-Kitâb Hafîd-i Çelebizâde es-Seyyid Mehmed Zeynelâbidîn”, 1225
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Ahmet Çınar
Kayıt Giriş Tarihi
24.09.2021
Yukarı Çık