Geri Dön
<< | >> yekmu0723

Süleymaniye Ktp., Carullah 01232, 1a * 35x35 mm.

Mühür Metni

وقف هذا الكتاب أحمد افندی سلحشور زاده الإمام السابق بميرزا زاده غفر لهما سنة ١١٧٣

Latinize

Vakafe hâza’l-Kitâb Ahmed Efendi Silahşörzâde el-İmâmü’s-Sâbık bi-Mirzâzâde Ğufira lehümâ Sene 1173

Türkçe Çeviri

Bu kitabı Mirzâzâde’nin sâbık imamı Silahşörzâde Ahmed Efendi -ikisine de mağfiret edilsin- vakfetmiştir.

Mühür Sahibi
Mirzâzâde Câmi‘i’nde İmam Silahşörzâde Ahmed Efendi / ميرزا زاده جامعینده إمام سلحشور زاده أحمد افندی
Meslek / Mevki
İmam
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1173 / 1760
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, altıgen yıldız
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 201a sayfasında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Mirzâzâde Câmi‘i’nde İmam Silahşörzâde Ahmed Efendi, “Vakafe hâza’l-Kitâb Ahmed Efendi Silahşörzâde el-İmâmü’s-Sâbık bi-Mirzâzâde Ğufira lehümâ”, 1173
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
04.11.2021
Yukarı Çık