Geri Dön
<< | >> yekmu0722

Beyazıt Ktp., Veliyyüddin Efendi 1726, 1a * 32x32 mm.

Mühür Metni

وقف مرحوم حبشي زاده عبد الرحيم افندی ١١٨١

Latinize

Vakf-ı Merhûm Habeşîzâde Abdurrahîm Efendi 1181

Mühür Sahibi
Habeşîzâde Abdurrahîm Efendi / حبشي زاده عبد الرحيم افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1181 / 1768
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil, lale
Açıklamalar
Mühür alıntılandığı nüshanın 23b, 83b, 124b, 160b, 195b, 224b ve 265b sayfalarında da geçmektedir.
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Habeşîzâde Abdurrahîm Efendi, “Vakf-ı Merhûm Habeşîzâde Abdurrahîm Efendi”, 1181
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
08.10.2021
Yukarı Çık