Geri Dön
<< | >> yekmu0626

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 02269, 1a * 20.5x18 mm.

Mühür Metni

السيد يحيی

Latinize

es-Seyyid Yahyâ

Mühür Sahibi
Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî’nin Halîfelerinden Hâfız Yahyâ Efendi / أبو الحسن الشاذلي نك خليفه لریندن حافظ يحيی افندی
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait 25 Muharrem 1232 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî’nin Halîfelerinden Hâfız Yahyâ Efendi, “es-Seyyid Yahyâ”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
06.12.2020
Yukarı Çık