Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0621

  Yâ Rabb be-Guşâ Gonca-i Kâm-ı Dil-i Abdulfettâh 1223

 • yekmu0622

  İbrâhim 1167

 • yekmu0623

  Yusuf b. Osman

 • yekmu0624

  el-Mu‘în el-Vedûd 1231

 • yekmu0625

  Muhammed Ârif

 • yekmu0626

  es-Seyyid Yahyâ

 • yekmu0627

  Muhammed ez Der-i Mevlâ Gınâ-yı Sermedî Hâhed

 • yekmu0628

  Eleysallâhu bi-Kâfin Abdehû Abdulkâdir

 • yekmu0629

  eş-Şeyh Hüseyin Lebîb 1151

 • yekmu0630

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû Muhammed

 • yekmu0631

  Abduhû Mustafa Nazîf 1209

 • yekmu0632

  Âsâr-ı Müfîde Kütübhânesi

 • yekmu0633

  Şeyh İbrâhim Edhem

 • yekmu0634

  Osman 1316

 • yekmu0635

  Âşiri’n-Nâse bi-Huluki’l-Mustafa

 • yekmu0636

  Abduhû Sâlih 1158

 • yekmu0637

  Bende-i Evlâd-ı Muhammed Ahmed 1132

 • yekmu0638

  İsmâ‘il

 • yekmu0639

  Vakf-ı Sadrâzam el-Hâcc Mehmed Paşa 1160

 • yekmu0640

  Mazhar-ı Nûr-i İlâhî Süleyman

Yukarı Çık
Go up