Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0661

  es-Seyyid Mehmed Vehbî 1227

 • yekmu0662

  Matbaa-i Ârif Sultan Bâyezid Veliyyüddin Efendi Kütübhânesi’nin Altında 1319

 • yekmu0663

  Tubi‘a fî Şehri Muharrem 1283

 • yekmu0664

  Mazhar-ı Nûr-i Safâ es-Seyyid Mustafa 1218

 • yekmu0665

  Mehmed Sa‘îd 1154

 • yekmu0666

  Kardiçalı Nakşî Şeyhi Hacı Osman Nâci Efendi’nin Vakfıdır

 • yekmu0667

  Ahmed

 • yekmu0668

  Mahmûd Bey 1326

 • yekmu0669

  es-Seyyid Sa‘deddin Abdulbâkî 1271

 • yekmu0670

  Abduhû İsmâ‘il 1239

 • yekmu0671

  Şefâ‘at Hâhed ez-Nebî Muhammed 1175

 • yekmu0672

  Yâ Şâfî Yemlihâ Mislinâ Mekselinâ Mernûş Debernûş Şâzenûş Kefeştatayyûş Kıtmîr 1198

 • yekmu0673

  Sâdık 1183

 • yekmu0674

  Pertev Gedâ-yı Lem‘a-i Nûr-i Muhammedem 1188

 • yekmu0675

  Reîsületıbbâ Hâfız Hasan 1201

 • yekmu0676

  es-Seyyid Fahreddin Muhammed 1285

 • yekmu0677

  Muhammed Sa‘îd 1175

 • yekmu0678

  Hüseyin Nazîf 1251

 • yekmu0679

  Hüseyin Nazîf 1252

 • yekmu0680

  el-Fakîr ile’r-Rahmân el-Hâcc Mahmûd b. Sinan

Yukarı Çık
Go up