Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0641

  el-Hamdü lillâhillezî Hedânâ li-hâzâ ve mâ Künnâ li-Nehtediye lev lâ en Hedânallâh el-Fakîr Abdulganî Hâmid Ğufira lehû 1195

 • yekmu0642

  Ferîdüddin Hasan 1224

 • yekmu0643

  Tâlib-i Tevfîk-i İlâhî Selman

 • yekmu0644

  eş-Şeyh Seyyid Mehmed Tevfik 1234

 • yekmu0645

  Mazhar-ı Feyz-i İlâhî Ahmed

 • yekmu0646

  es-Seyyid İbrâhim Nûreddin 1251

 • yekmu0647

  es-Seyyid Mehmed Tâhir 1273

 • yekmu0648

  es-Seyyid Süleyman Sabri 1296

 • yekmu0649

  es-Seyyid Mahmûd 1223

 • yekmu0650

  Vakafe el-Hâcc Hasan 1152

 • yekmu0651

  Rabbi Veffik Umûra İbrâhim 1321

 • yekmu0652

  Temellekehu’l-Fakîr Muhammed Emin Ufiye anhu 1187

 • yekmu0653

  Vemâ Tevfîkî illâ billâh Abduhû İbrâhim

 • yekmu0654

  Ez Kitâbhâ-yı Fakîr Sa‘deddin 1253

 • yekmu0655

  Hüseyin b. Mehmed

 • yekmu0656

  Matbaa-i Ebu’z-Ziyâ

 • yekmu0657

  el-Mütevekkil ale’l-Hayyi’l-Ganî Muhammed b. Ali b. el-Yegânî

 • yekmu0658

  el-Abdu’l-Vâsık bi’l-Ganî Muhammed b. Ali el-Yegânî

 • yekmu0659

  Vakafe hâza’l-Kitâb li-Rızâ’illâhi Te‘âlâ Kurbanzâde Süleyman el-Hâlidî el-Muğlavî

 • yekmu0660

  Yâ Rabb be-Cemâl-i Şeref-i Nûr-i Muhammed Pür-Şebnem Ola Gonca-i Bâğ-ı Dil-i Ahmed

Yukarı Çık
Go up