Research Articles

Mührün Söyledikleri: Mühürler Sahiplerine Dair Neleri Belirtir?

  Yüzyıllarca bir aidiyet ifadesi olarak muhtelif sahalarda kullanılan mühürler yazma ve matbu eserlerde de kendine yer bulmuş; şahıs, makam, kurum gibi türleriyle gerçek ya...

Mühür Edebiyatı

Manzum mühür zevki bir zamanlar galiba umumi bir merak halini almış, bunda ihtisas kazanmış bazı şairler türemişti...   Edebiyatımızın bugün artık tarih olan birçok nevileri ar...

Dönüşen Kimlikleri Belgelemek: Osmanlı Bireylerinin Yeniden Mühür Kazıtma Pratikleri Üzerine Gözlemler

   Bir Osmanlı bireyinin hayatında kaç mühre sahip olduğunu veya bir mührün ömrünün ne kadar olduğunu henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte bireyler kendileri...

Hikâye Yazmaları Üzerindeki Şahsî Mühürler ve Kitap Sahipliği

  Osmanlı’nın erken dönemlerinden itibaren, Hamzanâme, Ebûmüslimnâme, Fîrûzşahnâme, İskendernâme, Battalnâme, Dânişmendname gibi kah...

Mühür ve Hüsn-i Hat İlişkisi

  Mühür; hüsn-i hat, tezhip ve hakkâklık gibi sanatları da içine alan kolektif bir sanattır. Sert bir zemine kazınan kıvrımlı yazı ve bezemeler bu sanatın zorluğuna ve hakk&aci...

Go up