Geri Dön
<< | >> yekmu0013

Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdai Efendi 01179, 1 * 21x21 mm.

Mühür Metni

شيخ تكيه سودليجه حصيري زاده أليف ١٣١٩

Latinize

Şeyh-i Tekye-i Sütlüce Hasîrîzâde Elif 1319

Mühür Sahibi
Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi / حصيري زاده محمد ألف افندى
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1346 / 1927
Meslek / Mevki
Şeyh
Telif Ettiği Eserler
el-Bârikât
el-Kelimâtü’l-Mücmele fî Şerhi’t-Tuhfeti’l-Mürsele
el-Mebde’
Nûru’l-Furkân fî Şerhi Lugati’l-Kur’ân
Teşnîtu’l-Muhibbîn bi-Menâkıbi Hâce Hüsâmeddin
Dil
Türkçe
Tarih [Hicri/Miladi]
1319 / 1902
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Sülüs
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
Âlî
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Hasîrîzâde Mehmed Elif Efendi, “Şeyh-i Tekye-i Sütlüce Hasîrîzâde Elif”, 1319
Kaydı Giren
Göker İnan, Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
13.05.2019
Yukarı Çık