Geri Dön
<< | >> yekmu0081

Süleymaniye Ktp., Hüsrev Paşa 00581, 1b * 41x42 mm.

Mühür Metni

من الكتب التي وقفها العبد الفقير إلى كرم ربه الغفور شيخ الوزرا محمد خسرو پاشا أنجاه الله سبحانه مما يخاف ١٢٧١

Latinize

Mine’l-Kütübilletî Vakafehe’l-Abdu’l-Fakîr ilâ Keremi Rabbihi’l-Ğafûr Şeyhu’l-Vüzerâ Mehmed Hüsrev Paşa Encâhullâhu Sübhânehû mimmâ Yehâf 1271

Türkçe Çeviri

Çok mağfiret edici Rabbinin keremine muhtaç kul, vezirler şeyhi Mehmed Hüsrev Paşa’nın -Allah onu korktuğu şeylerden kurtarsın- vakfettiği kitaplardandır.

Mühür Sahibi
Mehmed Hüsrev Paşa / محمد خسرو پاشا
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1272 / 1855
Meslek / Mevki
Sadrâzam
Dil
Arapça
Tarih [Hicri/Miladi]
1271 / 1854
Mühür Türü
Vakıf
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak, karanfil
Hakkâk
Azmî
Veri Şablonu
Vakıf mührü, Mehmed Hüsrev Paşa, “Mine’l-Kütübilletî vakafehe’l-Abdu’l-Fakîr ilâ Keremi Rabbihi’l-Ğafûr Şeyhu’l-Vüzerâ Mehmed Hüsrev Paşa Encâhullâhu Sübhânehû mimmâ Yehâf”, 1271
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
03.06.2019
Yukarı Çık