Geri Dön
<< | >> yekmu0145

Süleymaniye Ktp., Hamidiye 00178, 1a * 16x17 mm.

Mühür Metni

خواهد از فيض إلهي السيد بهجت علي ١١٨٥

Latinize

Hâhed ez Feyz-i İlâhî es-Seyyid Behcet Ali 1185

Türkçe Çeviri

Seyyid Behcet Ali ilâhî feyzi ister.

Mühür Sahibi
Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Musullulu Behcet Ali Efendi / أوقاف حرمين مفتشی موصللی لی بهجت علي افندی
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1191 / 1777
Meslek / Mevki
Müfettiş
Dil
Farsça
Tarih [Hicri/Miladi]
1185 / 1772
Mühür Türü
Teftiş
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Hakkâk
Ca‘lî
Açıklamalar
Mühür sahibinin tespiti mührün bulunduğu Hamidiye Koleksiyonu 00123 demirbaş numaralı nüshasının 1a sayfasındaki kayda göre yapılmıştır.
Veri Şablonu
Teftiş mührü, Evkâf-ı Haremeyn Müfettişi Musullulu Behcet Ali Efendi, “Hâhed ez Feyz-i İlâhî es-Seyyid Behcet Ali”, 1185
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
20.06.2019
Yukarı Çık