Geri Dön
<< | >> yekmu0205

Süleymaniye Ktp., Reşid Efendi 00719, 1a * 13x15 mm.

Mühür Metni

السيد عبد القادر ١٢٢٣

Latinize

es-Seyyid Abdulkâdir 1223

Mühür Sahibi
Seyyid Abdulkâdir Nâ’ilî / السيد عبد القادر نائلي
Meslek / Mevki
Şahıs
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1223 / 1808
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Sayfada mührün üzerinde mühür sahibi olması kuvvetle muhtemel “Seyyid Abdulkâdir Nâ’ilî” ye ait tarihsiz bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Seyyid Abdulkâdir Nâ’ilî, “es-Seyyid Abdulkâdir”, 1223
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
05.07.2019
Yukarı Çık