Geri Dön
<< | >> yekmu0499

Süleymaniye Ktp., Esad Efendi 02751, Ia * 14x15 mm.

Mühür Metni

سيد يحيی سائب ١١٩٠

Latinize

Seyyid Yahyâ Sâ’ib 1190

Mühür Sahibi
Hasan Kadızâde, Yahyâ Sâ’ib b. Atâ’ullah / حسن قاضی زاده، يحيی سائب بن عطاء الله
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1194 / 1780’den sonra
Meslek / Mevki
Şahıs
Telif Ettiği Eserler
Mi‘yâru’l-Kudât ve Temyîzü’l-Vülât
Risâle fî Beyâni Hakîkati’r-Rûh
Risâle-i Lugaz-i Kalem
Dil
İsim
Tarih [Hicri/Miladi]
1190 / 1776
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlak
Alfabe Türü
Arap harfli
Yazı Türü
Ta‘lîk
Fiziksel Yapı
Oyma
Tezyini Unsurlar
Penç, yaprak
Açıklamalar
Mührün üzerinde mühür sahibine ait Zilhicce 1192 tarihli bir temellük kaydı bulunmaktadır.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, Hasan Kadızâde, Yahyâ Sâ’ib b. Atâ’ullah, “Seyyid Yahyâ Sâ’ib”, 1190
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal
Kayıt Giriş Tarihi
11.10.2020
Yukarı Çık