Seals

Total 806 Result

Filter

Date
 • Seal date

 • -
 • Deceased in

 • -
Language
Owner
Profession
previousPage

Seal list

Next Page
 • yekmu0141

  Vakfu’l-Merhûmi’l-Mağfûr Şah Muhammed Efendi b. el-Merhûm Hürrem Efendi

 • yekmu0142

  Vakf-ı Kütübhâne-i Hankâh-ı Selîmiyye 1252

 • yekmu0143

  Abduhû Seyyid Osman

 • yekmu0144

  Abdulkerim

 • yekmu0145

  Hâhed ez Feyz-i İlâhî es-Seyyid Behcet Ali 1185

 • yekmu0146

  Bende-i Hudâ Veli

 • yekmu0147

  es-Seyyid Süleyman 1209

 • yekmu0148

  Rûhî Emrullah

 • yekmu0149

  Yâ Rabb bi’l-Mustafa Belliğ Mekâsıdenâ 1163

 • yekmu0150

  Sadrî 1169

 • yekmu0151

  Hasbî Bedûh 7 Rebiülevvel 1275

 • yekmu0152

  Vakafe hâza’l-Kitâb Merhûm ve Mağfûr el-Hâcc Ömer Efendi bi-Şarti en lâ Yuhrace min Hızânetihî

 • yekmu0153

  Min Ni‘ami’l-Kadîr ale’l-Fakîr Muhammed Mîr 1137

 • yekmu0154

  Heme Kâr-ı Muhammed râ Eltâf-ı Hudâ Yâver Şod 1198

 • yekmu0155

  Hâk-i Kadem-i Âl-i Muhammed Sâlih 1167

 • yekmu0156

  Hasbiyallâhu Vahdehû ve Kefâ Abdehû Muhammed

 • yekmu0157

  Bahâ’eddin Ahmed

 • yekmu0158

  Muhammed

 • yekmu0159

  Abdurrahman el-Kârî 1181

 • yekmu0160

  Abduhû Ahmed 1190

Yukarı Çık
Go up