Geri Dön
<< | >> yekmu0803

Beyazıt Ktp., Veliyyüddin Efendi V3448, Ia *

Mühür Metni

أحمد جودت

Latinize

Ahmed Cevdet

Mühür Sahibi
Ahmed Cevdet Paşa / أحمد جودت پاشا
Vefat Tarihi [Hicri/Miladi]
1312 / 1895
Meslek / Mevki
Devlet Adamı
Telif Ettiği Eserler
Gâyetü’l-Beyân
Kavâ‘id-i Türkiyye
Ta‘lîkât alâ Binâ’i’l-Ef‘âl
Ta‘lîkât alâ Netâ’ici’l-Efkâr fî Şerhi İzhâri’l-Esrâr
Ta‘lîkât ale’l-Emsile
Ta‘lîkât ale’l-Mutavvel
Târîh-i Cevdet
Terceme-i Mukaddime-i İbn Haldûn
Dil
İsim
Mühür Türü
Şahıs
Mührün Şekli
Yuvarlatılmış oval
Alfabe Türü
Arap harfli
Açıklamalar
Mühür okuyucularımızdan araştırmacı Tuba İşçimen'in teklifi/önerisi üzerine eklenmiştir.
Veri Şablonu
Şahıs mührü, “Ahmed Cevdet”
Kaydı Giren
Tenzile Derin Şahal, Serra Bostan
Kayıt Giriş Tarihi
17.02.2022
Yukarı Çık