Mühürler

Toplam 13 sonuç

Filtrele

Tarih
 • Mühür Tarihi

 • -
 • Mühür Sahibi Vefat Tarihi

 • -
Dil
Mühür Sahibi
Mühür Sahibi Meslek / Mevki
Önceki Sayfa

Kazasker Mühürleri

Sonraki Sayfa
 • yekmu0015

  Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi

  Vakafe Hüseyin eş-Şehîr bi-Karaçelebizâde

 • yekmu0016

  Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi

  Vakafe’l-Mevlâ el-Fâzıl Hüsâmeddin eş-Şehîr bi-Karaçelebizâde el-Munfasıl an Kazâ’i Asâkir-i Rumeli li-Evlâdihî sümme li-Evlâdi Evlâdihî’l-Ulemâ’ sümme ve sümme sümme 1022

 • yekmu0021

  Müftîzâde Abdullah Efendi, Abdullah b. Yahyâ b. Ömer el-Alâ’î

  Vakafe’l-Merhûm Abdullah Efendi b. el-Müftî el-Merhûm Minkârîzâde Yahyâ Efendi Ğufira lehumâ 1100

 • yekmu0088

  Molla Ali Efendi

  Vakafe’l-Molla Ali Efendi el-Kâdî bi-Asâkir-i Rumeli alâ Evlâdihî Batnen ba‘de Batnin sümme alâ men Yekûnu Müderrisen bi-Medreseti’l-Merhûm Şeyhzâde Sultan Mehmed Han bi-Kostantıniyyeti’l-Mahmiyye 1033

 • yekmu0089

  Hafîd Efendi, Ebu’r-Refîd Mehmed b. Mustafa Âşir

  Râcî-i İhsân Muhammed Hafîd

 • yekmu0090

  Kasîdecizâde Süleyman Sırrı Efendi

  Süleyman Sırrı

 • yekmu0115

  Mehmed b. Karaçelebizâde Hüsâmeddin Hüseyin Efendi

  Vakafe’l-Mevlâ Mehmed b. Hüsâmeddin eş-Şehîr bi-Karaçelebizâde el-Munfasıl an Kazâ’i Asâkir-i Rumeli alâ Evlâdihî sümme alâ Evlâdi Evlâdihî sümme ve sümme ale’l-Ulemâ’i’l-Kâdirîn alâ Mütâla‘atihî 1038

 • yekmu0118

  Rumeli Kazaskeri Dâmadzâde Mehmed Murad Efendi

  Hâza’l-Kitâb Vakafehû Dâmadzâde Mehmed Murad Veffakallâhu Hayrahû bi’l-İbâd 1192

 • yekmu0162

  Kadrizâde Mustafa Efendi

  Mustafa

 • yekmu0242

  Anadolu Kazaskeri Dâmadzâde Feyzullah Efendi

  Umûr-i Kâm-ı Feyzullah Hemvâre Müyesser Bâd 1130

 • yekmu0720

  Kazasker Seyfeddin İsmâ‘il Efendi

  Merhûm Harpûtî Kazasker Seyfeddin İsmâ‘il Efendi’nin Vakfıdır 1305

 • yekmu0741

  Molla Çelebi (Hubbî Mollası), Anadolu Kazaskeri Vusûlî Mehmed Efendi

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfe alâ Evlâdi’l-Vâkıf ve Evlâdi Evlâdihî leyse lehumu’n-Niyâbe ve’l-Kazâ Neslen ba‘de Neslin sümme ale’l-Ulemâ’ 975

 • yekmu0802

  Hafîd Efendi, Ebu’r-Refîd Mehmed b. Mustafa Âşir

  Emîrullah Mehmed Ebu’r-Refîd Hafîd

Yukarı Çık
Yukarı Çık