Mühürler

Toplam 195 sonuç

Filtrele

Tarih
 • Mühür Tarihi

 • -
 • Mühür Sahibi Vefat Tarihi

 • -
Dil
Mühür Sahibi
Mühür Sahibi Meslek / Mevki
previousPage

Vakıf Mühürleri

Sonraki Sayfa
 • yekmu0759

  Ca‘fer Efendi

  Vakafe’l-Fakîr Ca‘fer el-Mün‘am aleyhi li-Hıdmeti’ş-Şerî‘a bi’l-Medîneti’l-Münevvereti’l-Mutahhara 1029

 • yekmu0760

  Mustafa Esir Efendi

  Vakafe el-Hâcc Mustafa Esir Sene 1212

 • yekmu0761

  Yeniçeri Ağası Hasan Ağa

  Vakf-ı Hasan Ağâ-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1136

 • yekmu0762

  Yeniçeri Ağası Hasan Ağa

  Vakf-ı Hasan Kethüdâ-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1133

 • yekmu0765

  Taşköprîzâde, Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin Mehmed b. Ahmed el-İstanbulî

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Mehmed İbrâhim b. Kemâleddin b. Ahmed b. Mustafa b. Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ eş-Şehîr bi-Taşköprîzâde alâ Evlâdihî ve Evlâdi Evlâdihî

 • yekmu0766

  Taşköprîzâde, Hayreddin Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ el-Kastamonî el-Bursevî

  Vâkıfu hâza’l-Kitâb Halil b. Kâsım b. Hacı Safâ 879

 • yekmu0768

  Vidin Serdengeçti Ağası Esîrîzâde Mehmed Ârif Efendi

  Vakf-ı Mehmed Ârif Sene 1212

 • yekmu0770

  Galata Mevlevihanesi

  Vakf-ı Mevlevîhâne-i Galata

 • yekmu0771

  Yeniçeri Ağası Hasan Ağa

  Vakf-ı Hasan Ser-Turnacıyân-ı Dergâh-ı Âlî Sene 1124

 • yekmu0772

  Hacı Mahmûd Ağazâde Halil Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Halil Ağa el-Meşhûr bi-Hâcc Mahmûd Ağazâde

 • yekmu0773

  Sa‘îd İshak en-Necâtî

  Vukıfe li-Rûhi’l-Merhûm Sa‘îd İshak en-Necâtî fî 9 Şehri Ramazan li-Sene Seb‘în ve Mi’eteyn Elf 1270

 • yekmu0774

  Vidin Valisi Molla İdris Paşa

  Vakafe hâza’l-Kitâb İdris Paşa el-Muhâfız derûn-i Vidin

 • yekmu0775

  Vukıfe bi-Zâviyeti Hazret-i Selâhaddin Baba aleyhi’r-Rahme

 • yekmu0776

  Çavuşzâde Ahmed Efendi

  Vakafe hâza’l-Kitâb Hasbeten lillâh ve Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb eş-Şeyh Ahmed eş-Şehîr bi-Çavuşzâde Sene 1073

 • yekmu0782

  Esmâ Sultan’ın Kethüdâsı Çelebi Mehmed Efendi

  Kad Vakafe hâza’l-Kitâb ve Vaza‘ahû fî Câmi‘i Dülgerzâde Çelebi Mehmed Efendi ibnü’l-Hâcc Yahyâ Ağa Kethüdâ-yı Hazret-i Esmâ Sultan 1155

Yukarı Çık
Yukarı Çık