Mühürler

Toplam 195 sonuç

Filtrele

Tarih
 • Mühür Tarihi

 • -
 • Mühür Sahibi Vefat Tarihi

 • -
Dil
Mühür Sahibi
Mühür Sahibi Meslek / Mevki
previousPage

Vakıf Mühürleri

Sonraki Sayfa
 • yekmu0463

  Vakafe İbrâhim b. Mûsâ Râciyü’l-Afv ve’r-Rızâ Afâ anhumâ Rabbuhumâ

 • yekmu0534

  Vakafe Şeyhu’l-İslâm Veliyyüddin Efendi ibnü’l-Merhûm el-Hâcc Mustafa Ağa ibnü’l-Merhûm el-Hâcc Hüseyin Ağa 1175

 • yekmu0581

  Allâhu zü’l-Atâ Vakfun li’ş-Şeyh Muhammed Rızâ 1153

 • yekmu0588

  Vakafe Fudayl el-Cemâlî 991

 • yekmu0639

  Vakf-ı Sadrâzam el-Hâcc Mehmed Paşa 1160

 • yekmu0650

  Vakafe el-Hâcc Hasan 1152

 • yekmu0659

  Vakafe hâza’l-Kitâb li-Rızâ’illâhi Te‘âlâ Kurbanzâde Süleyman el-Hâlidî el-Muğlavî

 • yekmu0666

  Kardiçalı Nakşî Şeyhi Hacı Osman Nâci Efendi’nin Vakfıdır

 • yekmu0687

  Vakf-ı Osman Efendi Kâtib-i Gümrük İzmir 1217

 • yekmu0695

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfetilletî Hassasahâ li-Medresetihi’l-Kâ’ine fî Kastamoniyye Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Mustafa Re’îsülküttâb 1160

 • yekmu0696

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfeti’l-Muhassasa li-Medresetihi’l-Kâ’ine fî Kastamoniyye Taleben li-Merdâtillâhi’l-Vehhâb el-Hâcc Mustafa Re’îsülküttâb 1160

 • yekmu0699

  Mine’l-Kütübi’l-Mevkûfeti’l-Mevdû‘a alâ Kütübhâne-i der Mahalle-i Kayalık 1291

 • yekmu0700

  Vakıftır Dersaâdet’de Düğümlü Baba Kuddise Sırruhu’l-A‘lâ Hazretlerinin medfûn olduğu tekyeden çıkarılmayacaktır 1291

 • yekmu0701

  İzmir’de Pazaryeri Kütübhânesi Vakfı 1302

 • yekmu0702

  el-Hamdü lillâhi ve Kefâ Vakafe es-Seyyid Bezzâz Hacı Ali Ağa 1311

 • yekmu0703

  Ez Kütübi Mevkûfe-i Mevlevîhâne-i Bâb-ı Cedîd 1087

 • yekmu0706

  Yozgâdî Cemal Beyzâde el-Hâcc Mehmed Hilmi Bey Vakfıdır 1227

 • yekmu0707

  Vakafe hâza’l-Kitâb Hafîd-i Çelebizâde es-Seyyid Mehmed Zeynelâbidîn 1225

 • yekmu0708

  Mimmâ Vakafehu’l-Abdu’l-Fakîr ilâ Rabbihi’l-Ganî Ahmed Ârif Hikmetullah b. İsmetullah el-Hüseynî fî Medîneti’r-Rasûli’l-Kerîm aleyhi ve alâ Âlihi’s-Salâtü ve’t-Teslîm bi-Şarti en lâ Yuhrace an Hızânetihî ve’l-Mü’emmenu Mahmûlun alâ Emânetihî 1266

 • yekmu0709

  Vakaftü hâza’l-Kitâb li-Merdâtillâhi Te‘âlâ bi-Şarti en lâ Yuhrace min Dâri’l-Kütüb ve Ene’l-Fakîr Fâ’ik Osman el-Müftî bi-Erzurum Tekabbelallâhu bi-Kabûlin Hasenin Sene İhdâ ve Mi’eteyn ve Elf

Yukarı Çık
Yukarı Çık